Articles

Раздвоението между астрология и психиатрия

Раздвоението между астрология и психиатрия

За (медицинската) астрология  няма принципна разлика между физиологичните и психичните отклонения. Разделението идва от тълкувателя и светогледа му, който може да го ограничава. Астрологията вижда причината за вродените качествата в енергийната матрица. Разграничаването и класифицирането им зависи от мисленето на тълкуващия. 

Въпросът ти има отговор, но той е не по-кратък от лекция. Или поредица от лекции даже. Има няколко основни класически показателя, но всички елементи на картата допринасят. Разглеждането „на парче“ не помага. Тоест показателите, описани като конкретика, биха били безкрайно много.

Затова накратко. Опитът ми показва, че склонностите към психични депресия и експресия са неизменно всадени по хороскоп. И могат да бъдат видени и описани доста точно и индивидуално вкл. времето и силата им, според умението и непредубедеността на астролога разбира се. Показателите или астрологичните подпис на тези разстройства има, но в детайлите си той е толкова индивидуален, колкото са и хороскопите.

Физическият и психическият план са енергийни и вървят успоредно в хороскопа. Така всяко отклонение от нормата е съпътствано от медицински и психиатрични отклонения, склонности, защото съвременната ни наука страда от същото разделение и ги дефинира така. И тук идва ограничаващото влияние на психиатричната/психологичната теория.

Нека отбележа, че био-астрология разбира астрологичните качества като инстинкти, което помага на тълкувателя да „влезе“ в хороскопа, да се постави на мястото на притежателя му или да влезе в дрехите му и евентуално да стигне до същността на отклонението му с необичайна точност.

Отдавна изследвам психичните разстройства в хороскопите. Смятам, даже че съм открил дузина показатели, които не съм виждал описани. Склонността към психични разстройства се виждат сравнително лесно, защото са много общо дефинирани от психиатрията или психологията.

Нещо повече: всеки хороскоп има странности и непредубеденото му разглеждане показва, че няма нормален човек. Но астрологът трябва да достигне до разбиране на силата на аномалиите и дали те не достигат патологичен размер.

Но хороскопът може да разкрие физиологичните конкретните за психичното отклонение. На много по-конкретно ниво от общите психиатрични определения. Хороскопът предлага физиологически конкретности в безкрайни индивидуални вариации. Рядкостите или крайностите в тези варианти са болестни и говорят за физико-психични аномалии.

Умерените психични разстройства често доста успешно се вписват в политиката и изкуството. Това влияе на приемането и предефинирането им от психиатрията и маскира болестните им съответствия. Това либерализира психичните отклонения без да се познава същността им. Това също кара и астролозите да бягат от знанието за физическата същност на дадено състояние, което компрометира астрологията в светлината на свръх либералната етика. Вместо да изострят вниманието си върху хороскопската аномалия, много астролози я завоалират по комерсиални причини, за да не отблъснат клиенти. И чак когато се стигне до болест или насилие, всички се чудят, как не разбрахме по-рано, че този е такъв.

Нека максимално съкратя посланието, че темата се разширява. Опитвам се да кажа, че всяка тясно специализирана научна материалистична теоретична рамка пречи на астрологичния прочит и разбиране на дадено енергийно състояние, заложено в хороскопа. Факти и непредубедено описание на състоянието помагат на астрологичния прочит, теориите пречат. Поне тези разпарчетосани теории с набедена причинно-следствена връзка, с които официалната наука и материалистичната психология разполага.

Очевидно психиатрията набеждава опита за вродени състояния. Щом дадена склонност се вижда в хороскопа, приписването ѝ на опита е интелектуално лицемерие.

Астрологията изследва вродените състоянията, които психиатрията вменява на опита. Е и какво от това, ще каже някой, нали и двете изследват психиката? Да, но астрологията може да разглежда всадените качества в детайли и непредубедено, там където възникват, във физиологичните им седалище, докато психологията търси в тях догмите и понятията на съответната си школа и ги разглежда през хороскопа на създателя ѝ. Астрологията се опитва да е обективна, докато психиатрията се стреми да е субективна.

А психиатрията / психологията усложнява нещата на астролога още повече, защото последните десетилетия най-вече се занимават с предефиниране на понятията. И какво друго да прави, като не познава причините им? Когато ми се появи първият клиент с биполярно разстройство, той беше убеден, че има много специална модерна болест. Беше разочарован да разбере, че е обикновен депресант с циклотимия. И то с предвидима цикличност. Подобно бе и разочарованието на една жена да разбере, че аутистичното дете, което осинови в чужбина, е по едновремешните ни стандарти бавно развиващо се. Но предефинирано и с извадени от категорията най-непоправимите малоумия като хромозомни мутации и даун. (Тя е в групата и може да потвърди, ако пожелае.)(Не си мислете, че е лесно да си астролог.)

Изследователят на хороскопа е като естествоизпитател в дивата природа. Той е воин, който прониква в хороскопа нащрек, с отворени сетива и разум и готов за изненади. (по Дон Хуан)


Това есе бе провокирано от въпроса на ताश का रमी सीरियस „Кои могат да са показатели в една карта за болестта биполярно разстройство.“, който тя зададе във Фейсбук групата Bio-Astrology & Medical Astrology group. Публикувам го тук за прегледност и защото засяга тема, която отдавна имам намерение да обсъдя.

astrology-and-psychology-2. Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума – отнема секунди. Support Bio astrology long red yellow blg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>