Родилна астрология

Родилна астрология

Родилна астрология

Времето на раждане определя до голяма степен здравето и характера и е един вид негенетично инженерство на наследствените качества.