Articles

Коронавирусна епидемия и земетресенията в Турция и Ямайка като следствия от слънчево затъмнение

Коронавирусна епидемия и земетресенията в Турция и Ямайка като следствия от слънчево затъмнение

English

Голямата сила и болестотворност на затъмнението

Затъмнението на 26 декември 2019 е особено силно, защото Юпитер също участва. Най-масивната планета в слънчевата система е подредена на линията на светилата и „тежи“ заедно с тях от същата страна на Земята. Затъмнението е патогенно, защото е управлявано от злотворна планета и става близо по време и зодиакална дължина до съвпада на тежките планети Сатурн и Плутон. Освен това Сатурн и Плутон по време на затъмнението и съвпада си са точно в южните си орбитални възли, а Юпитер само е само на 5 градуса от своя и всичките са в паралел помежду си и със светилата, което освен че е рядко явление, усилва и фокусира действието им.

Пътеката на пръстеновидно слънчево затъмнение от 26.12.2019

Грипната епидемия в Ухан, Китай

Грипната епидемия се появи в Ухан, Китай, защото там Слънчевото затъмнение беше най-силно и най-болестотворно. Географска дължина на Ухан по време на точното затъмнение е между тези на Слънцето, Луната и Юпитер и на Сатурн и Плутон. Ухан е от районите, където затъмнението най-дълго се наблюдава, макар и да не достига пълнота. Така тези два планетарни съвпада, всеки от които вещае епидемия, са издигнати най-високо в Ухан и са най-силни на неговата географска дължина.

Астрологични причини за епидемията

Управител на затъмнението в Ухан и околността е Марс,1)Марс е управител и на следващото затъмнение – лунното от 10 януари 2020 г. който е принципния възбудител на остри заболявания водещи до покачване на температурата. Освен това Марс е и най-силен именно в Ухан по време на върха на затъмнението.

Именно на дължината на Ухан Марс е особено силен и злотворен. Намира се в огнен знак, на върха на нощния си дом, в стресов куинконс към асцендента и злотворната Ерис, която е точно на него. Аспектиран е добре от сходния му Плутон, свръх енергизиран е от същия аспект със Сатурн и е предизвикателно свързан със Слънце, Луна и Юпитер. И поради това силно уврежда Венера с квинтила, който хвърля към нея.

Основният причинител на грипната епидемия е нараняването на Венера и голямата сила на Марс и участието му в нараняването ѝ. По време на най-силното затъмнение Венера е най-слаба и наранена. Намира се във Водолей, в квадрат с Уран и в квинтил с много силен и раздразнен Марс и няма други аспекти. Това пренасища енергийно гърлото и дробовете и дава склонност към заболяването им. Същото влияние засилва метаболизма чрез интензифициране на работата на щитовидната жлеза и тироидните хормони.

Нептун, който управлява имунната реакция, е аспектиран от пет несродни планети, което засилва чувствителността към влияния и подготвя условията за епидемия. Това заедно с съвпада на тежки планети и на Юпитер със светилата предразполага към тежко протичане на болестта.

Annular Solar Eclipse 26-12-2019 path coronavirus Wuhan outbreak earthquakes Elazig Turkey Lucea JamaicaПътеката на пръстеновидно слънчево затъмнение от 26.12.2019,  епицентровете на коронавирус епидемията в Ухан и земетресенията в Елазиг, Турция и Лучея, Ямайка, проекциите на пет планети върху земята и на меридианите им от двете страни на земята

Механизъм на епидемиологичното действие на астрологичните влияния

Биологичният механизъм на астрологичното зараждане на вируси е разгледан тук. Да го споменем за пореден път, за да изпреваря въпросите на незапознати. Вирусите включително коронавирусите се състоят от ядрени киселини и се образуват в клетите под действие на засилена радиация, включително собствената електромагнитна енергия на тялото, която може да бъде стимулирана от космични влияния. В редки случаи и особени ситуации някои вируси могат да са заразни, но по принцип не са. Коронавирусите се образуват в клетките при съответни заболявания: те съпътстват заболяванията, а не са причина за тях. Дори ако вирусите са вътреклетъчни паразити, каквото е официалното становище, те нямат сметка да убиват гостоприемника си.

Нетрадиционните изводи, които могат да се направят от астрологичната причинност на тези събития са много. Различни противомерки могат да бъдат взети срещу заболяване от грип и то такива, които не включват ваксини. Преместването на болните от епицентъра на епидемията може да облекчи болестта им и няма да я разпространи. Разкрива се ново поле за изследване в епигенетиката, касаещо зависимостта на генната експресия от космически фактори.

Земетресението в Елазиг, Турция на 24 януари 2020 г.

Близкият Изток и Турция са на източния хоризонт на затъмнението, на който по принцип се извършва най-бързата промяна в етерната компресия поради въртенето на Земята. В началото на затъмнението Луната, Слънцето и Юпитер подредени една зад друга изгряват едновременно и следователно тежат там.

Позицията на Юпитер е такава, че той допринася и почти максимално увеличава ефективността на затъмнението да размества земните пластове, което обяснява и голямата сила на земетресението от 6.8 бал по Рихтер. Както и голямата сила на следващото силно земетресение в Ямайка с бал 7.7, което се случи, докато довършвам тази статия.

Затъмнението „влиза“ на сцената през Близкият Изток. Северната част на сянката му е върху Турция и е мястото, където то се наблюдава най-дълго и полусянката му преседява най-дълго. Затъмнението маркира северната част на Близкия изток и западна Турция като район с най-бърза промяна на компресията и с най-дълго продължаваща сянка и следователно с най-вероятни размествания на земните пластове. 2)Ако вземем под внимание и на точната локализация на Юпитер, вероятно локализацията на земетресението да бъде още по-точно указна. Филмът онагледява доста добре това.

Пътеката на пръстеновидно слънчево затъмнение от 26.12.2019

След разтягането и декомпресията на системата Слънце-Луна-Земя-Юпитер напрежението, което е било нагнетено в земната кора по време на затъмнението, се освобождава чрез разместването ѝ в най-близките разломи. Нормализацията става по следващото новолуние при излизане на Земята от коридора на затъмненията.

Земетресението близо до Ямайка на 28 януари 2020 година

Ямайка се намира точно на меридиана на Слънчевото затъмнение от 26 декември, но на обратната страна на земята. Ямайка е мястото на земята, което е било най-далеч от масата на Слънчевата система и от натиска на Слънцето, Луната и Юпитер по време на затъмнението. Относителната разликата между измененията, които затъмнението причинява на в различните части на земята е най-голяма между Ямайка и Китай, защото те са най-далече и най-близо до светилата съответно. Изравняването на тази разлика ще е за сметка на промени в размествания в земните пластове, които ще имат тенденция да са най-силни в тези места. Това обяснява голямата сила от 7.7 бал на земетресението близо до Лучея, Ямайка в Карибите.

Един месец след затъмнението системата Слънце-Луна-Земя-Юпитер се е разредила достатъчно, за да започне активно възстановяване на формата и наместване и на тектоничните плочи, които затъмнението е било изкривило и разместило. По време на земетресението в Ямайка Слънцето и Луната са били най-високо и равноотдалечени от зенита и всички планети са били над-хоризонта. Това че положението им по време на затъмнението е било to`no обратното, подсказва че земетресението е именно нормализация на деформацията на земята, предизвикана от затъмнението. Подобна обратност на положението на светилата по време на затъмнението и земетресението има и в Турция. Там затъмнението става след изгрев, а земетресението след залез.

Обобщение

Видяхме, че там където сянката на затъмнението е най-бърза и където се заседява най-дълго и точно от обратната страна на земята са най-явните му първоначални поражения. А това е така, защото сянката на затъмнението е доста точен израз на плътността на всемирното поле, което влияе на всички процеси – от разместването на тектонични плочи до синтеза на нуклеинови киселини.. Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума – отнема секунди. Благодаря. Support Bio astrology long red yellow blg

   [ + ]

1. Марс е управител и на следващото затъмнение – лунното от 10 януари 2020 г.
2. Ако вземем под внимание и на точната локализация на Юпитер, вероятно локализацията на земетресението да бъде още по-точно указна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>