8
Ахмед Ахмедов (Доган)
Ahmed Ahmedov (aka Dogan)

 • Ahmed Ahmedov aka Dogan, European polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган), черен пор
 • Ahmed Dogan and weasel ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Weasel and Ahmed Dogan ---|--- невестулка и Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan, European polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган), черен пор
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and least weasel ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan, European polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган), черен пор
 • Ferrett and Ahmed Ahmedov aka Dogan ---$--- пор и Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and black polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan and least weasel ---Ю--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Weasel and Ahmed Dogan ---$--- невестулка и Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Dogan just voted for himself and weasel ---$--- Ахмед Доган току-що гласувал за себе си и невестулка
 • Weasel and Ahmed Ahmedov aka Dogan ---|--- невестулка и Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and black polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan just voted for himself and weasel ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) току-що гласувал за себе си и невестулка
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and least weasel ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and least weasel ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Ahmed Dogan and black polecat ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan and black polecat ---|--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan and ferret ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и пор
 • Ahmed Ahmedov aka Dogan and black polecat ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan and black polecat ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan and black polecat ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и черен пор
 • Ahmed Dogan attacks his attacker
 • Ahmed Dogan and least weasel ---$--- Ахмед Ахмедов (Доган) и невестулка
 • Black polecat, Ahmed Ahmedov aka Dogan ---|--- черен пор, Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov (aka Dogan), Lavrentiy Beria --- Ахмед Ахмедов (Доган), Лаврентий Берия
 • Lavrentiy Beria, Ahmed Ahmedov (aka Dogan) --- Лаврентий Берия, Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov (aka Dogan), Lavrentiy Beria --- Ахмед Ахмедов (Доган), Лаврентий Берия
 • Lavrentiy Beria, Ahmed Ahmedov (aka Dogan) --- Лаврентий Берия, Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Ahmed Ahmedov (aka Dogan), Lavrentiy Beria --- Ахмед Ахмедов (Доган), Лаврентий Берия
 • Lavrentiy Beria, Ahmed Ahmedov (aka Dogan) --- Лаврентий Берия, Ахмед Ахмедов (Доган)
 • Lavrentiy Beria, Ahmed Ahmedov (aka Dogan) --- Лаврентий Берия, Ахмед Ахмедов (Доган)

Ахмед Ахмедов (Доган) и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на астрологичното влияние на съответния слънчев градус.
Ahmed Ahmedov (Dogan) and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal
horoscope, but an overview of the related Sun degree.

<<<32
photos>>>

English
This article has not yet been translated into English. If you’d like to translate it, please contact us.

Поровите (Mustelidae) са семейството хищници със сравнително дребни размери. Те са древна, добре обособена група и затова различните ѝ представители доста си приличат. Латинското му название е всъщност Невестулкови, понеже невестулката е най-характерният поров архетип. В зодиака има десетина представители на семейство Порови. Всичките освен видрата и росомахата са в кардинални знаци. Поровите имат анални жлези, които отделят остро миришещ секрет, с който маркират територията си. По това приличат на Скунксовите (Mephitidae), които доскоро бяха класифицирани към Порови и които имат още по-зловонен секрет, който могат да използват даже и като защитен спрей.

Многозначителна безстрастна усмивка и големите уши на човека-пор.Поровете имат издължено гъвкаво тяло, дълга подвижна шия и опашка. Лесно се провират в дупки и могат да се изправят нависоко. Идеално приспособени са за подземен живот, както и за разузнаване чрез оглеждане и ослушване. Главата им е малка и плоска. Имат сравнително малки очи и големи закръглени уши. Тези филогенетично примитивни бозайници имат слабо развита мимика и емоционален живот. Не са социални животни. Живеят поединично и се срещат само по време на размножителния период. Комуникират предимно чрез миризми. Такива са и хората, родени на порови градуси. Имат тесни рамене, издължена шия и големи уши. Повратливи и ловки са. Често гласът им е приглушен и неизразителен: не говорят, а шептят и хриптят. Видът им е донякъде безизразен. И да се усмихват, е трудно да се определи какво означава усмивката им. Човек трябва да използва нюха си, за да се догади какви са.

Ahmed-Dogan-stalks-60Порът е ненаситен. Буден ли е, или дебне, или ловува. Периодически прекъсва активността си, за да слухти за плячка. Заради това има толкова големи уши. Да стои на два крака с източена шия и наострени уши е типична негова поза. Опитва се да долови ставащото надалеч, което е опит за непосредствено проникване във възможното бъдеще и в плановете на другите. Градусът на пора е свързан с Плутон, с тайните сдружения, фокусирани върху чуждата собственост, и с невидимата власт. Указва свръхвнимателен човек с консервативни възгледи, който се увлича от лов в разните му форми и който редува мълчание с многословност.

Роденият в деня на пора е проницателен и пресметлив. Много пъти ще бъде принуждаван да напряга всичките си способности, за да преодолява препятствия и да отстранява страшни врагове. Човекът-пор е герой със силен дух, чието основно средство за защита и нападение е осведомеността и практичният ум. Благодетелни планети на градуса могат да го направят прорицател.

Порът е крайно злобен. При това безсмислено. Напада неизвестно за какво. И е твърде поривист: за него нападението е най-добрата защита. Лесно освирепява по незнаен повод. Кръвта нахлува в главата му и се нахвърля яростно. Всички представители на Порови са стръвни, ожесточено атакуват препятствия и животни, които далеч надвишават силата им. Подобен характер имат и хората-порове. Обичат да спорят и да оспорват.1)Според био-лингвистиката думите „пор“, „порив“, „спор“, „спорт“ „пред“, „поря“, „пердах“, „сперма“, „пир“ и други,
както и представката „про-“ , „пре-“ и името „Спартак“ носят подобно биологично значение, което описва „внезапно (на)хвърляне напред“. Всичките тези думи са приложими за Порови и описват техни характеристики. Био-лингвистиката е нова наука, която разглежда универсалното значение на думите и с нея ще ви запознаем впоследствие.
В най-лошия случай са безразсъдни, безпардонни и груби. В най-добрия случай са просто яростни и храбри. И пак храбростта им е неосмислена. В яростта си могат да направят много. Най-добрите им черти са тези, че могат да бъдат подтикнати и че могат и планина да повдигнат в порива си. Много гневливи и крайно ревниви са. Лесно се настървяват и направо озверяват. При раздразнения стават неудържими, което може да повлече неприятни последствия. 2)Язовецът е от семейство Порови. В тази връзка намирам за особено сполучливо оприличаването на Ахмед Ахмедов, наричан още Ахмед Доган, който е роден в деня на пора, с „опушен язовец, който беснее в дупката си“. Това е още един пример за интуитивно долавяне на зодиакалния животински тотем, което доказва тяхната реалност.

dont-have-nightmare-dr-um9-60Човекът-пор е силна и енергична натура. Надарен е с упорство, настойчивост и издръжливост. Като правило осъществява плановете и идеите си и постига целите си. Има интерес към приложните науки и тайните. Неблагоприятни хороскопски или житейски фактори го правят прекалено възбудим и го тласкат към необуздани страсти, своеволия и злоупотреба с власт и могат да доведат до животозастрашаващи ситуации. Човекът-пор често създава проблеми и безредици и нарушава спокойствието. Той е всезнайко и побойник, който лесно прибягва до саморазправа и става жертва на собствената си глупост, разпаленост и агресивност.

Задачата на градуса на пора е да осигури закрила от природните стихии. Развитието на умствените способности в емоционално и културно отношение не са негов приоритет. Прекалено силните инстинкти обаче могат да вменят различни натрапчиви идеи. Човекът-пор е съвършен егоист, който, следвайки нюха си, търси как на всяка цена да се преосигури. А това е безкраен процес, граничещ с фанатизъм.

polecat suspended-30Порът употребява цялото си време за ослушване, дебнене, нападение и превземане. Хищната му направа не му дава алтернатива. Почивката е непозната на този хищник. За него спокойствието се свежда до възможността да продължава да завладява и завзема. Апатията му е всякога привидна и е затишие преди атака. Ако порът изглежда вял, всъщност е зает с изработване на нападателна стратегия. Смесва защитата с нападение и риска с безопасност. Но това смесване е порочен кръг и само засилва ненаситността му. Колкото по-хищен е порът, толкова по-зависим е от плячката и от условията, които му я осигуряват. Колкото по-лаком е, толкова малък избор има. Най-нападателният хищник се оказва най-несамостоятелен. Агресивността му, която може да изглежда независимост, го прави крайно зависим от обстоятелствата.

Поровете са прекалено хищни, за да са семейни и социални. Но самотният ловец е прекалено повлиян от случая. Може да изглежда самостоятелен, но всъщност е по-зависим от условията на средата, отколкото социалните животни. Порът е лишен от е сигурността и защитата на семейството. Той наваксва несигурността с хищност и с изостряне на ловджийския инстинкт.

ferret bites 10Всеки вижда в другите себе си. Човекът-пор не асоциира автоматично семейството с безопасност и близостта със сигурност. Може да е нетърпим към близките си и да предпочита формалните споразумения. Склонен е да замества близките отношения с по-абстрактни договорености, защото далечното общуване на хищници е по-надеждно.

Порът е дързък, но е особено зависим от общите външни условия. Такъв е и човекът-пор. Бърка защитата с нападение, самонадеяността с безопасност и самостоятелността със зависимост. Не разграничава свободата от властта и служи на този, който подсигурява лакомията му. Става герой на кауза и губи самоличността си.

Women-hunting-rabbits-with-a-ferret-1-cbЧерният пор (Mustela putorius) е одомашнен от хиляди години. Използвали са го за лов. Стръвен и провирлив, той е идеален за прогонване на гризачи от подземните им тунели. Слагали са му и намордник, за да не преяжда и да подържат настървението му. Човекът-пор има склонност към военни организации, защото в тях хищническият му инстинкт, агресивността и надменността му намират приложение. Там се чувства като у дома си, безнаказан е и безчинства надзаконно. Може да е дотолкова е зависим от конюнктурата, че да се слее с нея. Може да е възприеман като герой заради дързостта си, но всъщност да е изцяло подчинен на чужда воля. Човекът-пор е толкова самостоятелен, колкото е един действащ офицер. В подходящ исторически контекст може да приравнява институции на обществената сигурност със свое семейство.3) „В автобиографични документи Ахмед Доган пише, че за него няма родно семейство, негови майка и баща са офицерите от Държавна сигурност.“

Weasel and prey 1Чувството за самосъхранение при различните Порови сякаш е повече или по-малко атрофирало. Нахвърлят се на всичко, без много да му мислят. Безотговорни са и спрямо себе си, но и спрямо другите. Могат да убиват само за спорта, като изяждат само мозъка на жертвата преди да погнат нова. Градусът на пора традиционно се свързва със садомазохизъм и убийство. Прави притежателя му раздразнителен, свадлив, метежен и своеволен. Дава авантюризъм с неприятни последствия като размирици, брожения и граждански войни. При най-благоприятни обстоятелства дава железен характер, но при всички положения такъв, който работи за себе си.

Ahmed-Dogan-false-assassination-attempt-40Човекът-пор винаги слухти за възможна плячка. Не изпитва угризения, понеже е фиксиран в бъдещите ползи. Чувства се безнаказан, понеже е прекалено хищен и безчинства на воля. Пристрастието му може да е едностранчиво, но арогантността му наплашва другите и помага на кариерата му. Самоувереността му често е достатъчна, за да ги разчисти от пътя му за известно време. Безцеремонността на човека-пор обаче създава опасност за живота му и може да го превърне в убиец. Триумфът му може да е последван от насилствен смърт.

друг представител на същия градус

ferret and dog

други тотеми принадлежащи към семейство Порови 1, 2, 3

   [ + ]

1. Според био-лингвистиката думите „пор“, „порив“, „спор“, „спорт“ „пред“, „поря“, „пердах“, „сперма“, „пир“ и други,
както и представката „про-“ , „пре-“ и името „Спартак“ носят подобно биологично значение, което описва „внезапно (на)хвърляне напред“. Всичките тези думи са приложими за Порови и описват техни характеристики. Био-лингвистиката е нова наука, която разглежда универсалното значение на думите и с нея ще ви запознаем впоследствие.
2. Язовецът е от семейство Порови. В тази връзка намирам за особено сполучливо оприличаването на Ахмед Ахмедов, наричан още Ахмед Доган, който е роден в деня на пора, с „опушен язовец, който беснее в дупката си“. Това е още един пример за интуитивно долавяне на зодиакалния животински тотем, което доказва тяхната реалност.
3. „В автобиографични документи Ахмед Доган пише, че за него няма родно семейство, негови майка и баща са офицерите от Държавна сигурност.“