139
Анатолий Кашпировски
Anatoly Kashpirovsky

  • Tsvetan Vasilev and Anatoly Kashpirovsky
  • Анатолий Кашпировски, Цветан Василев
  • Цветан Василев и Анатолий Кашпировски, Tsvetan Vasilev and Anatoly Kashpirovsky
  • Цветан Василев и Анатолий Кашпировски
  • Анатолий Кашпировски и Цветан Василев, Anatoly Kashpirovsky and Tsvetan Vasilev
  • Tsvetan Vasilev and Anatoly Kashpirovsky
  • Цветан Василев и Анатолий Кашпировски
  • Анатолий Кашпировски, Цветан Василев
  • Анатолий Кашпировски, Цветан Василев
  • Tsvetan Vasilev and Anatoly Kashpirovsky: Predatory magnetism of the the Royal Python-man

Anatoly Kashpirovsky and his Sun degree twin are shown in the gallery.
This is not a personal horoscope, but a brief overview of the related Sun degree.
T
Анатолий Кашпировски и негов двойник по слънчев градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на астрологичното влияние на съответния слънчев градус.
<<<10 photos>>>

Anatoly Kashpirovsky and Tsvetan Vasilev were born on the day of the Royal Python. Both have the gift of hypnotizers. They use it to relax the vigilance of others. Kashpirovsky has developed his hypnotizing skills and made them into his profession whilst Vasilev most likely applies them at the subconscious level. Kashpirovsky performs distant relaxing and healing procedures and has many fans while Vasilev gained the confidence of many depositors and succeeded to take the lead of the prima facie overt largest financial pyramid in Bulgaria. Support Bio-Astrology with any amount – it only takes seconds. Thank you. donate-to-bio-astrology-long-yel

Анатолий Кашпировски и Цветан Василев са родени на градуса на Кралския питон. Имат дарбата да хипнотизират. Използват я, за да успиват другите. Кашпировски е развил хипнотизаторските си умения и ги е превърнал направо в своя професия, докато Василев вероятно ги ползва само на подсъзнателно ниво. Кашпировски провежда лечебни сеанси от разстояние и се е сдобил с голям кръг от почитатели, а Василев е успял да спечели доверието на много вложители към иначе явната финансова пирамида, която оглавяваше. Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума – отнема секунди. Благодаря. 

Support Bio astrology long red yellow blg

Anatoly Kashpirovsky and Tsvetan Vasilev were born on the day of the Royal Python. Both have the gift of hypnotizers. They use it to relax the vPredatory magnetism and snake-skin-like accessory such as tie and watchband betray the Royal Python-man.
Хищнически магнетизъм и змиевидни аксесоари като например връзка и каишка издават човека-кралски питон.