268
Иван Гешев
Ivan Geshev

  • Леонид Илич Брежнев, Иван Гешев ---|--- Leonid Brezhnev, Ivan Geshev
  • Леонид Брежнев, Иван Гешев ---|--- Leonid Ilyich Brezhnev, Ivan Geshev
  • Иван Гешев, Леонид Брежнев ---|--- Ivan Geshev, Leonid Ilyich Brezhnev
  • Леонид Илич Брежнев, Иван Гешев ---|--- Leonid Ilyich Brezhnev, Ivan Geshev
  • Leonid Brezhnev, Ivan Geshev ---|--- Леонид Брежнев, Иван Гешев
  • Leonid Brezhnev, Ivan Geshev ---|--- Леонид Брежнев, Иван Гешев
  • Леонид Брежнев, Иван Гешев ---|--- Leonid Ilyich Brezhnev, Ivan Geshev
  • Леонид Илич Брежнев, Иван Гешев ---|--- Leonid Brezhnev, Ivan Geshev
  • Иван Гешев, Леонид Брежнев ---|--- Ivan Geshev, Leonid Brezhnev
  • Leonid Ilyich Brezhnev, Ivan Geshev ---|--- Леонид Брежнев, Иван Гешев

Иван Гешев и неговия астрологичен двойник по слънчев градус Леонид Брежнев са показани в галерията.*
Ivan Geshev and his Sun degree twin Leonid Brezhnev are shown in the gallery.
<<< 10 photos >>>

Иван Гешев 1)р. 19.12.1970 г. и Леонид Брежнев 2)р. 19.12.1906 са родени, когато Слънцето е било на един и същ зодиакален градус и следователно са двойници по слънчев градус. Имат един и същ слънчев тотем . Съответно, въпреки наследствените и културните си различия те имат физически, психически и професионални прилики. Това се дължи на негенетичното всаждане на характеристики, обусловено от най-силното космическо влияние по времето на раждането.

Астрологичните влияния действат на основно физическо и биологично ниво и определят в еднаква мяра телесните пропорции, инстинктивната природа и психичните склонности. Нормално Слънцето е най-силният астрологичен фактор и има най-голямата всаждаща сила. Обикновено приносът му към физическите и умствените качества на личността е над 60% и достига до 90%. Определя физическата прилика както на личностите със слънчевия им тотем така и между хората с еднакъв тотем. Галериите ни илюстрират това. Слънчевият градус определя също огромната част от психологическите характеристики.

Имайте предвид, че разликите във възрастта, етноса, пола и генетичната наследственост маскират физическата прилика. Въпреки това подобието съществува и може да бъде видяно от всеки. Живите твари, както и човекът, не са просто продължение на генома си. Те са също и духовни космически същества – една истина, за която съвременната материалистична наука е все още напълно сляпа.

*рожденната дата на Брежнев в българската Уикипедя е грашна

 

   [ + ]

1. р. 19.12.1970 г.
2. р. 19.12.1906