6
Иван Искров
Ivan Iskrov

  • Ivan Iskrov, Golden Eagle grabbing

Иван Искров и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на астрологичното влияние на съответния слънчев градус.
Ivan Iskrov and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal horoscope, but a overview of the related Sun degree.
Ю
<<< 7 photos >>>

English
This article has not yet been translated into Bulgarian. If you’d like to translate it, please contact us.

Golden Eagle grabs a Deer 42Скалният орел (лат. Aquila chrysaetos, Golden eagle) е една от най-едрите грабливи птици. Обитава планинските и гористите местности на северното полукълбо. Води усамотен начин на живот и предпочита едра плячка. Има остро бинокуляно зрение и може да види заек от два километра. Поради големия му размер и непристъпността на гнездата му естествени врагове му се явяват най-вече себеподобните.

Съветска пощенска марка.Човекът, роден в деня на скалния орел, е способен на голяма концентрация, фокусиране и вникване в същността на нещата. Неуморна натура е, изпълнена с голямо вътрешно безпокойство. Намира се във вечно движение. Макар и да му се иска покой, не го намира. Има склонност към изследвания и нерядко интерес към въздухоплаване. Надарен е с интелектуална възприемчивост.

В англоезичният свят скалния орел е наричан златен орел поради каЧовекът-орел е възприемчив и се фокусира с лекота върху детайлите.The golden eagle-man likes to be surrounded by symbols of power.фяво-жълтеникавите пера по тила и врата му, а в Русия го наричат кралски орел. Но заедно с това там е бил наричан и орел гробар. Тази страна е известна с деспотизма на царете си, както и със зверското убийство на последния си цар. Двойственото отношение към орела и властта като към нещо, което е едновременно добро и лошо, прилича на тава съдържащо се в понятието „диктатура на пролетариата“ и е сякаш някаква марксистка обремененост или предразположеност.

Грабливите и ровещо-трупащите птици имат сходни похвати и цели и лесно се сприятеляват. Predatory and mound-building birds have similar interests and know-how and make friends easily. Градусът на скалният орел дава склонност на човека от най-ранна възраст да е близо до властта, прави го горд и надменен. Произвежда формални лидери и политици, които летят нависоко и са честолюбиви. Това е почти царски градус и е градус на победителя. Свързва се с огромна сила и издръжливост, голяма яркост, но и отмъстителност. Дава успех и блестяща кариера. Води до издигане на различни нива – материално, обществено и морално. Или поне до мечти за такива извисявания.

Човекът-орел обича да се заобикаля със символи на властта. The golden eagle-man likes to be surrounded by symbols of power.От древни времена орелът е символ на сила, власт, гордост и извисяване. Свързва се с големи полети и с амбиции. Човекът-орел се възнася в мислите си. Има високи планове, мечти и перспективи, и се опитва да ги въплъти в живота. Обича да се заобикаля със символи на властта. Често става главатар на глутница, лидер на групировка, крило или партия. Стреми се да е първи, да е начело и да ръководи. Нерядко кариерата му е полет с подобаващите почести и слава. Умее да въплъщава в живота жизнената си програма. Роден водач и военноначалник е. Изживява себе си като човек с мисия. Много хора го имат за пример. Изглежда, че човекът-орел сам си кове съдбата и славата го чака. Но разбира се, нужни са последователи, за да го прославят и да го възкачат. Често има орлов нос, гордо поставена глава и голям ръст.

2 eagles 1600Ivan Iskrov and Recep Erdogan; Golden and Snake Eagle grabbing gesturesПървообразът на орловата символика е най-вероятно скалният орел, понеже е най-едър, най-разпространен и понеже видовете орли не са различавани в старите писания. Орловата хералдическа мода е започната в дълбока древност. Юдаизмът го олицетворява с всевиждащия бог, Зороастризмът – с изначалния Ахура Мазда и със зачеването на Зороастър, а в Римската империя той персонифицира могъщия Зевс. Понастоящем скалният орел е най-популярното държавно и хералдическо животно в света. Той е национален символ на Албания, Армения, Египет, Германия, Италия и Мексико. Бил е национален символ на френската и римската империи. Бил е и символ нацистката партия. Също е обичаен мотив в национални символи на много държави. Seal_of_Ivan_3Множество други нации са поставили местни видове орли подобни на скалния за свои символи. Измежду тях са Австрия, Казахстан, Англия, Америка, Унгария Испания, Южен Судан, Полша, Филипини, Панама, Нигерия, Замбия, Индонезия, Гана и Австрия.

От древността идва и образът на двуглавия орел. Имали са го Византийската, Римската, Австрийската и Руската империи и техните наследници. Днес турската полиция има двуглав орел в емблемата си, а гербовете на Албания, Руската федерация и знамето на гръцката православна църква почти изяло се състоят от него. Срещал се е и в символите на безчет други империи от миналото, включително и върху герба и печата на българския цар Иван Александър управлявал 1331-1372. Несъмнено владетелите са показвали мощта си и са давали заявки за експанзия с двуглавите си зорки хищници, кой от кой по-страховит и всевиждащ. Взаимното наплашване с орли и агресивността на политиката не са се променили особено.

Coat_of_Arms_of_Albania-and-of-the_Russian_Federation_svg-30Толкова много са орловите изображения във властта, че би било загуба на време да ги изброяваме. Може да се каже, че орелът е врабчето на хералдиката, понеже се среща толкова често.1)Единствено Китай е назначил врабче за един от националните си символи. От друга страна това е и единствената държава,
където врабците са избивани масово. По времето на Мао китайците решили, че врабчетата изяждат реколтата им и провалят икономиката на социалистическата държавата и ги обявили за враг. Врабчето било считано за съюзник на царизма или империализма и се страхували от него като от орел. От друга страна врабчето е най-разпространеното пиленце и е пролетариатът на птиците. Въздигането на врабчето до национален символ е хералдически пример за шизоидната същност на марксизма, с който пролетарската идеология е обременена. Според нея бедният е богат, обикновеният е крал, левият е десен, нисшият е висш, жестокостта е милост, войната е мир, подчинението е свобода, безличието е индивидуализъм, врабчето е орел, и духовността е материално благо.
Изобщо има едно всеобщо прекаляване с орловата символика в държавните, военни и полицейски хералдика. Всички искат да са орли, дори многоглави. Да са най-горе, най-силни, най-зорки и най-контролиращи. Това говори за известна мегаломания или комплекс за малоценност. Черти, които и човекът-орел притежава.

Човекът-орел е пълен с незадоволени амбиции. Основният му стимул е неудовлетвореното честолюбие. Постъпките и поведението му не се поддават на контрол поради голямото му вътрешно безпокойство. Градусът на златния орел въплъщава буквалната и интелектуалната грабливост, характерни за властолюбив и високомерен придворен. The degree of the Golden Eagle embodies literal and intellectual grabbiness typical of a power-loving and haughty courtier.Обикновено постига успех в начинанията и кариерата, социално възкачване и материални блага. Понякога има влияние над обкръжението, власт над другите.

Ivan Iskrov - Kalino mome quoteГрадусът на скалния орел символизира нерешителност. Говори за безпокоен човек, който може да бъде въвлечен в безнадеждни предприятия. Възможно е да вмени някои недостатъци във физически, умствен или нравствен план. Асоциира се с първично усилие за обособяване на индивидуалността. Говори за еднопосочен или едностранчив нагон, фокусиран върху една цел. Емоциите, които внедрява в човека, са притежателни.  Културните прояви на човека-орел работят на принципа на изключването. Това, което не принадлежи на племето, се възприема от него като потенциално враждебно.

„[роденият на този градус] Ще бъде приятел на царе, люде могъщи и на най-големите управници. Ще го наградят с най-блестящите звания и всички тия награди и знаци на славата той ще демонстрира на обкръжението. Ангелът му е коронован крал с държава в дясната ръка, а в лявата носи скиптър – това е човек, който превъзхожда всичките си роднини и познати.“2) Julius Firmicus Maternus, IV век

 eagle flight

other bird of prey degrees 1, 2 
 градуси на други грабливи птици 1, 2
други тотемни птици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1617, 18, 19, 20, 21, 22
other totemic birds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1617, 18, 19, 20, 21, 22

 

   [ + ]

1. Единствено Китай е назначил врабче за един от националните си символи. От друга страна това е и единствената държава,
където врабците са избивани масово. По времето на Мао китайците решили, че врабчетата изяждат реколтата им и провалят икономиката на социалистическата държавата и ги обявили за враг. Врабчето било считано за съюзник на царизма или империализма и се страхували от него като от орел. От друга страна врабчето е най-разпространеното пиленце и е пролетариатът на птиците. Въздигането на врабчето до национален символ е хералдически пример за шизоидната същност на марксизма, с който пролетарската идеология е обременена. Според нея бедният е богат, обикновеният е крал, левият е десен, нисшият е висш, жестокостта е милост, войната е мир, подчинението е свобода, безличието е индивидуализъм, врабчето е орел, и духовността е материално благо.
2. Julius Firmicus Maternus, IV век