332
Пламен Орешарски
Plamen Oresharski

  • Plamen Oresharski and lemur
  • Plamen Oresharski and lemur
  • Plamen Oresharski and lemur
  • Plamen Oresharski and lemur
  • Plamen Oresharski and lemur
  • Plamen Oresharski and lemur

Пламен Орешарски и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а обзор на астрологичното влияние на слънчевия градус.
lamen Oresharski  and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal
horoscope, but an overview of the related Sun degree.

<<< 7 photos >>>

English
This article has not yet been translated into English. If you’d like to translate it, please contact us.

Лемурът (Lemuridae) е мадагаскарска полумаймуна. Прилича на умна катерица с почти човешка интелигентност. Толкова е находчив, подвижен и скоклив, че все някак успява да убегне на ловците, при това без да спира да събира храна. Човекът, роден в деня на лемура, има тих глас и стройна фигура. Слаб и претенциозен е и има много недостатъци. За него са характерни инерция, лъжовност, склонност към илюзии и видения. Мрачен, тъжен и много романтичен е, но все очаква мръсното и лошото. Излъчва едновременно апатия и веселост.

Криещата се катерица внезапно прави рисковани скокове за да избяга на ловците. Подобно на нея родения в деня на лемура проявява двойственост и непоследователност. Той все се ослушва за да се отърве и избяга. Меланхоличността му лесно се сменя с радостни изблици понеже предпазливостта изисква проявата на решителност от време на време. Нерешителността и раздразнителността му често се компенсират с излишна упоритост и решителност. Затова и градусът на лемура в различните традиции се свързва с привидно противоречиви качества като инертност, милосърдие и решителност.

Човекът-лемур е сломен, болезнено неуравновесен човек. Въпреки че е талантлив и е идеалист, той е податлив на всякакви лоши влияния. Чувствителността му го прави състрадателен, но едновременно с това слаб и го ограничава независимо от общественото му положение. Може да иска да помогне, но самия той има нужда от помощ. За делата му са характерни незавършеност и двойственост.

Лемурите имат мирисни жлези, отделящи изключително зловонен секрет, подобен на скунксовия, на най-неочаквани места по тялото си. Използват мирисът си и за териториални, любовни и за военни цели. Само познавач може да тълкува поведението им и мирисните им сигнали. Здрависването с лемур, който има мирисни жлези на китките си, може да е изненадващо неприятно преживяване. Ако видите лемури да размахват красивите си опашки с ръце към вас, най-добре е да се отдалечите. Те са отъркали опашките се в миризливите жлези на ръцете си и водят „смрадлива война“ като ги развяват във въздуха.

Човекът-лемур може да бъде сплашен, пречупен, сломен и ще служи на силния.1)Човекът-лемурът не е роден за лидер. Когато ловна дружина е оглавявана от катерица,
трябва да има някаква уловка, колективно лицемерие или конспирация.
Прави много грешки поради своята слабост и внушаемост. Много е чувствителен на външни влияния, има склонност към алкохолизъм, преувеличава опасностите и е плашлив. Такива хора са лесно уязвими, имат бледо-прозрачен вид, може да имат големи очи, които често са с воднисти цветове и са привлекателни. Обикновено имат някакъв дефект, грешка във външността или чепатост, като например твърде асиметрично лице.

Това е тежък градус. Дава голяма упоритост и самомнение, както и склонност за прехвърляне на проблемите си върху други. Прави живота постоянна борба, изпълва го със страшни препятствия, врагове и крахове. Човекът-лемур се опитва да върви срещу съдбата, но това го проваля и всичко, което изгражда, се разрушава. Това е един от зодиакалните градуси на Сизифовата мистерия.

Plamen Oresharski 7 Роденият в деня на лемура излъчва едновременно апатия и веселост, инертност и решителност. Двойствеността се проявява не само психологически, но и физиогномично, като асиметрия на лицето.

Градуси на сизифовата мистерия

Това е описание на една от трийсетте категории от зодиакални градуси към които обсъждания по-горе градус спада.

Сизиф бил най-хитрият сред хората. Надхитрил дори боговете временно. Но те имали последната дума и го осъдили на вечни усилия. Така че завинаги търкаля канара нагоре по планината и се срива малко преди да стигне билото. Дузина градуси равномерно пръснати из зодиака въплъщават Сизифова мистерия.

На родения в някой от Сизифовите дни не му достигат силите да бъде първи. Много му се иска да е първи, но все малка крачка не му достига. Проваля се в последния момент — тъкмо преди да достигне върха — и му се налага да повтаря всичко отначало.

На обладателя на Сизифовия синдром му се налага постоянно да бяга на едно и също място. Не може да завърши нищо, колкото и да му се иска. Може да има големи амбиции, но няма лидерска същност. Винаги е поставен във второстепенна роля, дори формално да е началник. Все е на скамейката с резервните играчи. Такъв човек може да има нелоши начинания, но в тях се проследява незавършеност и двойственост. Присъщ му е стремежът да прехвърля отговорността за своите проблеми на някой друг. В най-лошия случай изпитва постоянна неудовлетвореност от неуспехите си. В най-добрия случай, разбира необходимостта да сдържа амбициите си и да следва някого. Тогава може да се реализира успешно, като стане таен съветник, секретар, помощник, вицепрезидент или даже лидер в сянка, сив кардинал. Родените в такъв ден обаче се стремят да отхвърлят благодетелите си, да станат първи и тъкмо тогава се срутват.

Градусите на Сизифовата мистерия са символ на подем и падение, на напразни усилия. Подвластният на Сизифовата мистерия е осъден да изживява неочаквани обрати на съдбата, смяна на кервани и водачи.

други представители на тази категория градуси,

Degrees of the Sisyphean Mystery

This is a description of the characteristics of the one out of the thirty categories of zodiacal degrees to which the discussed above degree belongs.

Sisyphus was the most cunning among men. He outsmarted even the gods temporarily, but they had the last word and condemned him to eternal labour. So he is eternally rolling a boulder up the mountain and is collapsing each time he approaches the summit. A dozen degrees evenly scattered throughout the Zodiac embody the Sisyphean mystery.

Those who are born on one of Sisyphean days haven’t got enough strength to be first. They want very much to be the first, but they always drop behind with a small step. They break down at the last minute – just before reaching the top – and have to repeat all over again.

The sufferer of the Sisyphean syndrome has to run at the same spot all the time. He cannot carry things to their end, no matter how much he wishes to. He may be very ambitions, but he is not a natural born leader. He is always placed in a secondary role, even formally of a boss. He’s the substitute player on the side-lines. He may has fairly good initiatives, but these show incompleteness and duality.

Such a person is strongly inclined to burden others with responsibility for his own problems. In the worst case, he feels the constant dissatisfaction due to unfulfilled desires. In the best scenario, he understands the need to restrain his ambitions and to follow someone. This gives him a plenty of opportunity to become a privy councillor, a secretary, an assistant or even a shadow leader. However, as a rule, the owners of this category seek to overthrow their benefactors, to become the first and then they collapse.

This category of degrees symbolizes ups and downs or wasted effort. Those who are subjected to the Sisyphean mystery are sentenced to experience unexpected twists of fate, change of caravans and guides.

other representatives of this category of degrees,

 

   [ + ]

1. Човекът-лемурът не е роден за лидер. Когато ловна дружина е оглавявана от катерица,
трябва да има някаква уловка, колективно лицемерие или конспирация.