256
Валентин Златев
Valentin Zlatev

 • лебедоподобна гъска, Валентин Златев;м ---|--- swan goose, Valentin Zlatev
 • Валентин Златев, лебедоподобна гъска; ---|--- Valentin Zlatev, swan goose
 • swan (chinese) goose, Valentin Zlatev ---|--- лебедоподобна гъска, Валентин Златев
 • Валентин Златев, лебедоподобна гъска; ---|--- Valentin Zlatev, swan goose
 • swan (chinese) goose, Valentin Zlatev ---|--- лебедоподобна гъска, Валентин Златев
 • Валентин Златев, лебедоподобна гъска; ---|--- Valentin Zlatev, swan goose
 • Valentin Zlatev, swan chinese goose ---|--- Валентин Златев, лебедоподобна гъска
 • лебедоподобна гъска, Валентин Златев;м ---|--- swan goose, Valentin Zlatev
 • Valentin Zlatev, swan goose ---|--- Валентин Златев, лебедоподобна гъска
 • swan (chinese) goose, Valentin Zlatev ---|--- лебедоподобна гъска, Валентин Златев
 • Valentin Zlatev, swan goose ---|--- Валентин Златев, лебедоподобна гъска
 • лебедоподобна гъска, Валентин Златев;м ---|--- swan goose, Valentin Zlatev
 • Валентин Златев, лебедоподобна гъска ---|--- Valentin Zlatev, swan goose face-to-face
 • лебедоподобна гъска, Валентин Златев;м ---|--- swan goose, Valentin Zlatev

Валентин Златев и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на влиянието на съответния слънчев градус.
<<< 14 photos >>>

Човекът-лебедоподобна гъска е надут и посредствен. Не признава грешките си. Обсебен е от престижа и авторитетът му е раздут. Често ходи с вратовръзка, куфарче и сако. Обича властта и атрибутите ѝ и се приспособява към властимащите. Има патешки устни и нос с надвиснало над него чело и прическа подобна на каска. Дори тембърът на гласа му е патешки. Лицето му е едро, а тялото солидно и късокрако. Раменете са му тесни, бедрата – широки, а фигурата – несъразмерна.

Има организаторски и писмено-комуникационни умения, обещава много и преувеличава ролята си. На силните угодничи, а слабите надцаква, присмива им се и издевателства над тях. Все говори за себе си с помпозна интонация. Въвлича се в афери, авантюри и обществени скандали. „Чайки кръжат около кораб в очакване на храна.“ е Сабианският символ на градуса. Указва придобита зависимост на желанията от стимули подадени от социалната среда.1)Валентин Златев е съвсем буквална илюстрация на символа.
Той е посредник на руските петролни доставки, които пристигат с танкери по Черно море.
 Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума – отнема секунди. Благодаря. Support Bio astrology long red yellow blg

други тотемни птици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1617, 18, 19, 20, 21, 22

—————————-
Valentin Zlatev and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal horoscope, but a brief overview of the related Sun degree.

The swan goose-person is swollen and mediocre. Av inflated authority obsessed with prestige, he doesn’t admit his mistakes. He usually wears suits, ties and carries suitcases. He likes power and its attributes and adapts to the establishment. He has a duck nose with foreheads overhanging it and helmet-like hairstyles. Even his voice has a duck timbre. He has a large face and a sturdy body on short legs. He has narrow shoulders, wide hips and an uncanny figure.

He has good organizational and written-communication skills, promises a lot and exaggerates his role. He cringes before the strong, and scores, mocks, and abuses the weak. He’s always talking about himself with pompous intonation. He involves in affairs, adventures, and public scandals. “Sea gulls fly around a ship in expectation of food.” – is the Sabian symbol of the swan goose degree. It indicates “the easily acquired dependence of psychic desires upon the stimulation of social circumstances“.2)Valentin Zlatev is a literal illustration of the symbol. He is the mediator of Russian oil supplies that e transported by Black Sea tankers. Support Bio-Astrology with any amount – it only takes seconds. Thank you. donate-to-bio-astrology-long-yel

other totemic birds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1617, 18, 19, 20, 21, 22

This is a description of the one out of the thirty categories of zodiacal degrees to which the discussed above degree belongs.
Това е описание на една от трийсетте категории от зодиакални градуси към които обсъждания по-горе градус спада.

Градуси на съдбоносния избор, от който няма отказване

Тази е най-фаталната категория градуси. На човекът, роден на някой от градусите на съдбоносния избор, не са простени колебания и отклонения от пътя. Съдбата го натоварва с твърди изисквания. Той трябва да изпълнява дълга си и да спазва закона. След като изборът е направен, човекът трябва да извърви пътя докрай, да изпие чашата до дъно. Всяко отклонение от закона може да се окаже съдбовно за него, защото няма път назад. То може да го вкара в мрежата на злото и тогава човек е принуден да извърви докрай избрания тъмен път, дори да води до царството на терора.

Ако човекът избере висшия път на развитие, може да стане съдия. Тогава може да изисква от другите да спазват закона и да получи огромна сила по избрания път. Такива хора са борци за справедливост, които болезнено изживяват всяко нарушение на закона. Тези градуси се срещат често у учители, тълкуватели на закона, у хора които могат да водят другите. Това са градусите на кръста, който човек трябва да изнесе, за да получи пълна защита.

други представители на тази категория градуси 1, 2
other representatives of this category of degrees 1, 2


 Сходство и солидарност между хората-птици

Хората, родени на птичи градуси, имат известно сходство и симпатии помежду си. Българският политически живот е илюстрация на това. Към края на 2016 четири водещи фигури на БСП и двама техни олигарси се оказаха хора-птици. Едната фигура е родена на същия градус, на който е роден и Карл Маркс и стана омбудсман. Техния тотем е птица, която е унищожава и съществува за сметка на чуждата собственост. Друга фигура е родена на същия градус, на който е роден и Максимилиан Робеспиер. Другите две фигури-птици, родени в деня на черната врана и на казуара, излъчиха за президент човек-пойна декоративна птица и всичките вкупом засвидетелстваха привързаността си към друг президент-кралска декоративна птица от световен ранг, който на свой ред се явява наследник на друг световноизвестен президент-декоративна и пойна птица. Важен посредник между българските хора-птици и евразийската кралска птица, който подсигурява взаимно-изгодното им сътрудничество, се явява една псевдо-благородна птица. Тя и благородният ѝ събрат или лебедоподобната гъска и лебедът, имат много дълги тръбовидни шии, а човешките им аналози проявяват особено голям интерес към тръбопроводи и сондажи.

Първият български демократично избран президент и бивш идеологически дисидент, който проведе мирния преход към демокрация и на практика стимулира процъфтяването на гореспоменатите хора-птици, също има за слънчев тотем непретенциозна морска патица.

По същото време водачите на двете турски партии също се оказаха оглавени от хора-птици. Едната от тях е хищна и е любимата птица на създателя на турската малцинствена партия Ахмед Ахмедов (Доган). Другата е всеядна опортюнистична птица-философ. Те симпатизират на турския президент, който също е с тотем хищна птица. Трета и четвърта най-важни възлови фигури в ДПС също имат за слънчев тотем птици, но ровещи.

Корнелия Нинова, жената-черна врана в българския политически пейзаж, стана известна с сравняването на някои политици с различни птици. Според нея Борисов е ястреб, който се преструва на врабче, а Цветанов е гълъб. Тези епитети засвидетелстват не само птичата ѝ природа, но и известната ѝ симпатия към оприличените.

corvids will mob raptors of all kindsПтиците се асоциират с полет, лекота, духовност, идейност, промяна, лековатост, клюка и лъжа. Ето защо тотемите на идеологическите водачи често са птици. Комунистическите тотемни птици имат най-вече отношение към безстопанствеността, присвояването, говоренето, сплетните, реториката, перченето и масовата дезинформация. Протурските партии се водят от хора, чиито тотеми са хищни птици, защото се родеят с догматична и безкомпромисна религия, която изисква жертви. В българския вариант на тези партии има само един такъв лидер и то отскоро. Бащицата на партията си беше избрал псевдоним на хищна птица на турски език, а слънчевият му тотем е най-хищният бозайник. Тотемите на останалите главатари са на всеядна говореща, трупащо-ровеща и блатна ровеща птици. Така според тотемната принадлежност на лидерите на ДПС, движението и производните му партии носят смесените черти на ислям и комунизъм. В потвърждение на тази теза преди парламентарните избори 2017 Нинова заяви, че след като нейната БСП спечели изборите, ще се коалират с ДПС.

I’d write a comprehensive article about this degree if I’m sponsored.

   [ + ]

1. Валентин Златев е съвсем буквална илюстрация на символа.
Той е посредник на руските петролни доставки, които пристигат с танкери по Черно море.
2. Valentin Zlatev is a literal illustration of the symbol. He is the mediator of Russian oil supplies that e transported by Black Sea tankers.