5
Веселин Марешки
Veselin Marshki

 • cougar, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, mountain lion stalking
 • cougar, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Veselin Mareshki, cougar ---|--- Веселин Марешки, пума
 • cougar, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, mountain lion
 • cougar, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, cougar
 • пума, Веселин Марешки ---|--- cougar, Veselin Mareshki
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, mountain lion painting
 • mountain lion, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, cougar
 • пума, Веселин Марешки ---|--- cougar, Veselin Mareshki
 • пума, Веселин Марешки ---|--- cougar, Veselin Mareshki
 • Веселин Марешки, пума ---|--- Veselin Mareshki, cougar
 • mountain lion, Veselin Mareshki ---|--- пума, Веселин Марешки
 • Veselin Mareshki, Joachim Murat ---|--- Веселин Марешки, Жоашен Мюра
 • Canovas lost portrait bust of Joachim Murat, Veselin Mareshki
 • Joachim Murat marshal France king Naples vector illustration portrait, Veselin Mareshki
 • Veselin Mareshki, Joachim Murat ---|--- Веселин Марешки, Жоашен Мюра
 • Joachim Murat, Veselin Mareshki ---|--- Жоашен Мюра, Веселин Марешки
 • Tennessee Williams, Veselin Mareshki ---|--- Тенеси Уилямс, Веселин Марешки
 • Tennessee Williams, Veselin Mareshki ---|--- Тенеси Уилямс, Веселин Марешки
 • Tennessee Williams, Veselin Mareshki ---|--- Тенеси Уилямс, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, Тенеси Уилямс ---|--- Veselin Mareshki, Tennessee Williams
 • Elton John young, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон млад, Веселин Марешки
 • Elton John, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, Елтън Джон ---|--- Veselin Mareshki, Elton John
 • Елтън Джон, Веселин Марешки ---|--- Elton John, Veselin Mareshki
 • Veselin Mareshki, Elton John ---|--- Веселин Марешки, Елтън Джон
 • Elton John, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, Елтън Джон ---|--- Veselin Mareshki, Elton John
 • Elton John, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон, Веселин Марешки
 • Veselin Mareshki, Elton John ---|--- Веселин Марешки, Елтън Джон
 • Elton John, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон, Веселин Марешки
 • Веселин Марешки, Елтън Джон ---|--- Veselin Mareshki, Elton John
 • Елтън Джон, Веселин Марешки ---|--- Elton John, Veselin Mareshki
 • Veselin Mareshki, Elton John ---|--- Веселин Марешки, Елтън Джон
 • Elton John, Veselin Mareshki ---|--- Елтън Джон, Веселин Марешки
 • Veselin Mareshki, Elton John ---|--- Веселин Марешки, Елтън Джон
 • Elton John, Veselin Mareshk ---|---; Елтън Джон, Веселин Марешки

Веселин Марешки, слънчевият му тотем и друго лице със същия тотем са показани в галерията.
Veselin Marshki, his Sun degree totem, and a Sun-degree twin of his are shown in the gallery.
<<< 41 photos >>>

English

Жоашен Мюра1)р. 25.3.1767 г., Тенеси Уилямс2)р. 26.3.1911 г., Елтън Джон3)р. 25.3.1947 г. и Веселин Марешки4)р. 26.3.1967 г. са родени, когато Слънцето е било на един и същ зодиакален градус и следователно са двойници по слънчев градус. Имат един и същ слънчев тотемпума или син лъв.5)Старите източници свързват градуса със син безгрив лъв, който е живял някога в планините, но днес е изчезнал. Един от вероятните му съвременни родственици е пумата, която на английски се нарича „планински лъв“. Избрах нея поради приликите, които намирам с познатите ми представители на градуса. Съответно, въпреки наследствените и културните си различия те имат физически, психически и професионални прилики. Това се дължи на негенетичното всаждане на характеристики, обусловено от най-силното космическо влияние по времето на раждането.

Lion King film, music by Elton JohnАстрологичните влияния действат на основно физическо и биологично ниво и определят в еднаква мяра телесните пропорции, инстинктивната природа и психичните склонности. Нормално Слънцето е най-силният астрологичен фактор и има най-голямата всаждаща сила. Обикновено приносът му към физическите и умствените качества на личността е над 60% и достига до 90%. Определя физическата прилика както на личностите със слънчевия им тотем, който в този случай е пумата, така и между хората с еднакъв слънчев тотем. Галериите ни илюстрират това. Слънчевият градус определя също огромната част от психологическите характеристики.

Имайте предвид, че разликите във възрастта, етноса, пола и видовата принадлежност маскират физическата прилика. Въпреки това подобието съществува и може да бъде видяно от всеки. Живите твари, както и човекът, не са просто продължение на генома си. Те са също и духовни космически същества – една истина, за която съвременната материалистична наука е все още напълно сляпа.

mountain lion, Elton John red glassesПриликата на тези хора и животни идва от зодиакалното влияние на Слънцето. Ясно е, че тя не се дължи на материалната генетична наследственост. Наблюдаването ѝ може да има просветляващо действие. Може да усетите, че има нещо постоянно в живота през епохите. То е стабилно поне колкото слънчевата система и е универсално колкото живота, щом се проявява в съществата от всички епохи. Приликите са земните въплъщения на някакви универсални качества и закони. Могат да се усетят в погледа, намеренията и жестовете на създанията – хора или животни. Въпреки че негенетично космическо всаждане на качества е все още непризнато от науката, то е показано тук пред очите ви. Пожелавам ви приятно пътуване във времето. И в загадъчната истина.


Това не е личен хороскоп, а обзор на астрологичното влияние на слънчев градус.

Veselin Mareshki holds a femur bone in the Bulgarian parliament ---|--- Веселин Марешки държи кокал в българския парламентЧовекът-пума е самобитен реликт, отстранен, неприобщим, първичен и горд. Носи белези на архаичност, отхвърленост, малоценност, на самотно рицарство или на последния мохикан. Цялото му същество изпитва детски копнеж за евентуална реализация. Има огромни апетити, тщеславие, желание за величие и възвишаване. Проявява благородство, елитарност и елегантност. Наричали Жоашен Мюра краля-конте, а Елтън Джон е известен с пищните си сценични костюми.

Хората-пуми имат пухкав котешки вид, но не чак лъвски и косата им обикновено е слаба или къса.6)Косата на Елтън Джон е изкуствена. Устните им са широки, често дебели и чувствени особено на младини и са добре отдалечени от носа. Подносната трапчинка7)филтрум е голяма и добре обособена. Това издава голямата важност на обонянието и интерес към лов на далечна плячка.

Veselin Mareshki about homosexualismХората-пуми съчетават алчност с щедрост, благородство с жестокост, разточителност с енергичност, кураж с вялост и отдаденост с подлост. Подобна поляризация има и в отношението им към хомосексуалността. Така например Тенеси Уилямс и Елтън Джон изобщо не крият хомосексуалността си, докато Веселин Марешки публично изразява омразата си към хомосексуалистите. Целта на хората-пуми е висока и я преследват с жар, но дали тя ще е се развие до духовна е под въпрос. Емоционална им отдаденост носи духовен потенциал. Ентусиазмът и ожесточението им преминават лесно едно в друго. Проявяват жестокостта на деца, които току-що са осъзнали, че имат по-големи възможности или че могат да получат повече и бързат да се възползват.Веселин Марешки посяга към теб ---|--- Veselin Mareshki reaches at you

Разточителен, суетен и тщеславен, човекът-пума израства сам, благодарение на собствените си усилия. Често обаче изпада в летаргия и не успява да реализира способностите си. Той е опасен хищен звяр, макар и рядко да се изявява като такъв в буквалния смисъл. Ако умът му се събуди за духовното, може да стане рицар на просвещението. Но ако е затънал в материалното, рицарството му е разрушително и той ще се окаже зависим от милостта на онези, които отрича. Градусът символизира фалшивата сигурност.

други тотеми от семейство котки 1, 2, 3

Това е описание на една от трийсетте категории зодиакални градуси към които обсъждания по-горе градус спада.

Градуси на жаждата и преувеличенията

Veselin Mareshki drinks mineral water from a plastic bottle ---|---Веселин Маресйки жаденТази категория градуси дават хронична голяма жажда за живот, неудовлетвореност от постигнатото и стремеж към съвършенство. Човекът, имащ такъв градус изявен, има огромни апетити и амбиции и рискува. Иска му се да опита от всичко в живота и има развит инстинкт на нашественик. Каквото и да му дават, му е малко.

Това са градуси на крайностите и преувеличенията. Човекът, който има такъв градус, не обича да е в сянка. Равнява всичко и всеки по своя идеал, който нерядко е скалъпен от неговите страсти и няма аналог в действителността. В най-лошия случай, както се случва с неразвитите личности, тези градуси вменяват ненаситно тщеславие и желание за показ. В най-добрия случай те свидетелстват за човек, който привлича другите, явява се своеобразен вожд, около който се събират хора.

други представители на тази категория градуси 1

   [ + ]

1. р. 25.3.1767 г.
2. р. 26.3.1911 г.
3. р. 25.3.1947 г.
4. р. 26.3.1967 г.
5. Старите източници свързват градуса със син безгрив лъв, който е живял някога в планините, но днес е изчезнал. Един от вероятните му съвременни родственици е пумата, която на английски се нарича „планински лъв“. Избрах нея поради приликите, които намирам с познатите ми представители на градуса.
6. Косата на Елтън Джон е изкуствена.
7. филтрум