30
Волен Сидеров
Volen Siderov

  • Volen Siderov and Nile crocodile
  • Волен Сидеров и нилски крокодил
  • Nile crocodile and Volen Siderov
  • Волен Сидеров и нилски крокодил
  • Nile crocodile Volen Siderov
  • Волен Сидеров и нилски крокодил

Волен Сидеров и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а кратък обзор на астрологичното влияние на съответния слънчев градус.
Volen Siderov and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal
horoscope, but an overview of the related Sun degree.

<<< 6 photos >>>

English
This article has not yet been translated into English. If you’d like to translate it, please contact us.

В тридесетия градус на зодиака ни причаква озъбен якият Нилски крокодил (Crocodylus niloticus, Nile crocodile). Той е от най-едрите крокодили в света и е сред животните, които убиват най-много хора. Това е тъпа, злобна твар, хладнокръвно влечуго. Нилският крокодил е зъл и агресивен, преструва се на дънер. Но когато е необходимо, може да галопира бясно и да развива скорост от 80 км/ч.

Денят на нилския крокодил вменява деспотизъм и агресия. Човекът-крокодил винаги налага мнението си на останалите и създава конфликтни ситуации. Често под тази градус се раждат военни. Създадени са за война и само битката ги вдъхновява. Ако не живеят във военно време, са склонни да превърнат мира във война. Тези крокодили имат злобна, коварна и хитра природа. Често лицето на родения в този ден е безизразно, като маска, а очите са изцъклени, блещят се предизвикателно, изяждат те с поглед. Хората-крокодили са напрегнати и непробиваеми. Хапят, хващат и не пускат. Лакомията им е ужасяваща, обичат да удушват плячката си. Често имат гръмък глас и заплашителна интонация. Може да са едри и силни. Зъбят се на всичко, устните им са тънки и оформят изкривена усмивка. Имат огромна енергия, излъчвана отвътре.*

Човекът роден на този ден, не преценява последствията и недооценява силата на съперниците си. Може да се включва в грандиозни проекти, без да има нужната подготовка и поддръжка, и така да провокира спорове и разногласия, за които се оказва съвършено неподготвен. Поради тази причина този човек и неговото дело се оказват на разположение на други сили, на които той ще се отдава без оглед на последствията. Това е символ на неподготвеността, на първосигналността.** Смята се за злодейски и безплоден градус, който дава склонност към лидерство, мания за величие, насилие и убийство.***

—————————–

Според древните описания родените в деня на нилския крокодил са вечно на нож, готови за нападение и изненадващи изхвърляния. Те действат необмислено, прибързано и се нахвърлят безогледно. Ако нилският крокодил прави политическа партия, едно от най-вероятните имена, с което би му хрумнало да я нарече, е „Атака“. Тя ще привлича военни и хора с агресивна нагласа. Модерните крокодили ще се стремят да използват технически средства, за да увеличават ефекта на предизвикателствата си, като мегафони, плакати с намръщени физиономии или стряскащи изявления. Изказвам благодарности и на господин Сидеров за това, че така чудесно илюстрира астрологичните дадености. Както и повечето участници тук, той е достоен пример за учебник по астрология.

crocodile smile

*Глоба, **Космински, ***Трояновски