32
Яне Янев
Yane Yanev

  • лалугер, Яне Янев ---|--- Yane Yanev and ground squirrel
  • Yane Yanev, European ground squirrel ---|--- Яне Янев, лалугер
  • European ground squirrel, Yane Yanev ---|--- лалугер, Яне Янев
  • Yane Yanev, European ground squirrel ---|--- Яне Янев, лалугер
  • European ground squirre, Yane Yanevl ---|--- лалугер, Яне Янев
  • Яне Янев, лалугер ---|--- Yane Yanev, European ground squirrel
  • European ground squirrel, Yane Yanev ---|--- лалугер, Яне Янев
  • лалугер, Яне Янев ---|--- Yane Yanev and ground squirrel
  • Яне Янев, лалугер ---|--- Yane Yanev, European ground squirrel

Яне Янев и тотемът на слънчевия му градус са показани в галерията.
Това не е личен хороскоп, а обзор на астрологичното влияние на слънчевия градус.
Yane Yanev and his Sun degree totem are shown in the gallery.
This is not a personal
horoscope, but an overview of the related Sun degree.

<<< 9 photos >>>

English
This article has not yet been translated into English. If you’d like to translate it, please contact us.

Лалугерът наричан още суяк (Spermophilus citellus, European ground squirrel) е неголям гризач. Живее в плетеница от подземни тунели и е голям вредител на селското стопанство. Той е треперлив, пъстър, изправя се на задни крака, непрестанно се озърта, наднича и е непоседлив. Не вярва на никого и на нищо и непрестанно се намира в смут. Не може да се съсредоточи и създава суматоха. Постоянно е зает с това да следи кой го наблюдава или дебне и просто не може да мисли за друго. Суякът е суетен и нервен. Има мания за преследване. Затова в най-важните моменти е най-разсеян. Когато никой не се интересува от него, той започва да подозира, че заговорничат срещу него. За него хубавото време не е нищо повече от затишието преди буря.

Лалугерът олицетворява повърхностност, дребнавост, страхливост, неверие, мнителност, вечна подозрителност, дребнава алчност и сервилност. Тесногръд е и има тесни рамене. В най-лошия случай роденият в деня на лалугера е способен на всякаква подлост и предателство от страх и малодушие. Придиря за маловажни неща и държи сметка за незначителни подробности. В най-добрия случай, при добро развитие, особено в детска възраст, човекът-лалугер може да работи добре под нечие ръководството. Изобщо, роденият в деня на суяка е доста слаб човек. В него има известна доза посредственост. Не успява да реализира даденостите си никъде, защото не вярва нито на себе си нито на другите. Но не спира да се опитва да откъсне хапчиците си от живота и да ги занесе в дупката си.

Лалугерът постоянно се изправя и заравя. Изненадва всички и после изчезва. Символизира внезапна трансформация, което включва също подем и падение. Ако е спокойно, той неволно всява паника. Човекът-лалугер инстинктивно прави сензации чрез непрекъснатите си разкрития и скривания, изхвърляния и оттегляния. Всъщност играе на криеница със страховете си: бори се с вътрешната си неувереност и с вродения си комплекс на неудачник. Поради това несъзнателно всява паника, създава бъркотия и скандали.

Животът на лалугера е изпълнен с боричкане и спорове. Човекът-лалугер може да се озлоби до жестокост или да съчувства до саможертва. Може много да му се иска да е първи, но все нещо не му достига. Проваля се тъкмо преди върха. Това е един от зодиакалните градуси на Сизифовата мистерия.

друг вид лалугер
други тотеми от групата на гризачите 1, 2

Градуси на сизифовата мистерия

Това е описание на една от трийсетте категории от зодиакални градуси към които обсъждания по-горе градус спада.

Сизиф бил най-хитрият сред хората. Надхитрил дори боговете временно. Но те имали последната дума и го осъдили на вечни усилия. Така че завинаги търкаля канара нагоре по планината и се срива малко преди да стигне билото. Дузина градуси равномерно пръснати из зодиака въплъщават Сизифова мистерия.

На родения в някой от Сизифовите дни не му достигат силите да бъде първи. Много му се иска да е първи, но все малка крачка не му достига. Проваля се в последния момент — тъкмо преди да достигне върха — и му се налага да повтаря всичко отначало.

На обладателя на Сизифовия синдром му се налага постоянно да бяга на едно и също място. Не може да завърши нищо, колкото и да му се иска. Може да има големи амбиции, но няма лидерска същност. Винаги е поставен във второстепенна роля, дори формално да е началник. Все е на скамейката с резервните играчи. Такъв човек може да има нелоши начинания, но в тях се проследява незавършеност и двойственост. Присъщ му е стремежът да прехвърля отговорността за своите проблеми на някой друг. В най-лошия случай изпитва постоянна неудовлетвореност от неуспехите си. В най-добрия случай, разбира необходимостта да сдържа амбициите си и да следва някого. Тогава може да се реализира успешно, като стане таен съветник, секретар, помощник, вицепрезидент или даже лидер в сянка, сив кардинал. Родените в такъв ден обаче се стремят да отхвърлят благодетелите си, да станат първи и тъкмо тогава се срутват.

Градусите на Сизифовата мистерия са символ на подем и падение, на напразни усилия. Подвластният на Сизифовата мистерия е осъден да изживява неочаквани обрати на съдбата, смяна на кервани и водачи. Подкрепи Био-Астрология с каквато и да е сума – отнема секунди. Благодаря. Support Bio astrology long red yellow blg

 

други представители на тази категория градуси, 2, 3, 4, 5

Degrees of the Sisyphean Mystery

This is a description of the characteristics of the one out of the thirty categories of zodiacal degrees to which the discussed above degree belongs.

Sisyphus was the most cunning among men. He outsmarted even the gods temporarily, but they had the last word and condemned him to eternal labour. So he is eternally rolling a boulder up the mountain and is collapsing each time he approaches the summit. A dozen degrees evenly scattered throughout the Zodiac embody the Sisyphean mystery.

Those who are born on one of Sisyphean days haven’t got enough strength to be first. They want very much to be the first, but they always drop behind with a small step. They break down at the last minute – just before reaching the top – and have to repeat all over again.

The sufferer of the Sisyphean syndrome has to run at the same spot all the time. He cannot carry things to their end, no matter how much he wishes to. He may be very ambitions, but he is not a natural born leader. He is always placed in a secondary role, even formally of a boss. He’s the substitute player on the side-lines. He may has fairly good initiatives, but these show incompleteness and duality.

Such a person is strongly inclined to burden others with responsibility for his own problems. In the worst case, he feels the constant dissatisfaction due to unfulfilled desires. In the best scenario, he understands the need to restrain his ambitions and to follow someone. This gives him a plenty of opportunity to become a privy councillor, a secretary, an assistant or even a shadow leader. However, as a rule, the owners of this category seek to overthrow their benefactors, to become the first and then they collapse.

This category of degrees symbolizes ups and downs or wasted effort. Those who are subjected to the Sisyphean mystery are sentenced to experience unexpected twists of fate, change of caravans and guides.

other representatives of this category of degreeи, 2, 3, 4