Articles

Какво сънувах днес и защо: пример за астрологично подбуден сън

Какво сънувах днес и защо: пример за астрологично подбуден сън

Съновна астрология / Dream Astrology

Може и да не се хареса на някои психоаналитици и фройдисти, но повечето сънища са анимирани в тялото ни астрологични влияния. Докато спим, повтаряме пасивно движенията на универсалния космически човек. По аналогични части на тялото и нервните ни пътища преминават сигнали с по-ниска стойност от потенциала на действието. Сънуваме ставащото горе като наши движения и намерения. В това съм толкова убеден, колкото двайсетина години наблюдения на астрологично синхронизирани сънища могат да ме убедят. Днешният ми сън, не е нищо особено, но е типичен пример за астрологично подбуден сън. Ще го разкажа набързо, за да демонстрирам това.

Сънят

Full Moon over circular staircaseСънувах, че отивам в някакъв висок жилищен блок, подобен на високите грозни социалистически панелки. Знаех, че там на последния етаж са детето ми и майка му и ме чакат. (Това и в действителността е почти така, доколкото живеят на последен етаж, но в съня обстановката беше чужда и няма защо да сънувам нещо обичайно, освен ако някакво външно влияние не го подчертава.) Асансьорът беше заклещен и не работеше. Потърсих стълбище и намерих някакво в по-широка шахта, направено от метални стълби закачени по стените, подобно на американските външни пожарни стълби. Започнах да се катеря с усилие, стълбите бяха високи и неудобни. Но на 13-я етаж липсваше цяла стълба от едната страна на шахтата и ми се видя опасно да я прескачам. Отидох на етажа, за да потърся друго стълбище, но не намерих. Чудех се как се качват хората тук,  когато асансьора не работи, понеже пожарните стълби бяха трудни, опасни, пък и прекъснати. Срещнах някакъв мъж на етажа, който ми ми каза, че в дъното на коридора имало стълбище, но такова нямаше. Отидох да го питам пак, той извика жена си: тя знаела. Тя ми показа един гардероб, сложен пред друг и каза, че това е стълбището. Явно така си мислеха, но никога не се бяха качвали. Избутах гардероба настрана, за да им покажа, че там няма стълбище. Те нямаха коментар.

През цялото изкачване се опитвах да се свържа по телефона с ремонти на асансьори, но едновременно исках и да се обадя на детето, за да съобщя, че идвам, но се бавя с изкачването,  но не можех, защото, щях да забравя номера на ремонтите, та разчитах то да звънне пак. Сиреч имаше спънка в комуникацията с комуникатора. А женското присъствие се бе превърнало от абстрактен атрактор горе в конкретен подбутвач отдолу.

В следващата сцена от съня напускам блока, чиито вход е станал широк и във фоайето някакъв човек разговаряше с Жан-Клод Юнкер или поне с някой, който много приличаше на него, но е по-млад и по-здрав. Аз доста грубо ги прекъснах минавайки покрай тях и ги питах как я карат без асансьор, а те останаха безкрайно любезни. Как съм слязъл от горе не помня, не беше вече важно.

Обяснение на съня

Същността на съня е семейно събиране, което става някъде горе, свързано е със скокове по стълби, но става трудно и бива възпрепятствано, без в това да има допълнителна драма. Сънувах го по време на предстоящо новолуние във Водолей, около 11 часа преди кулминацията му. Новолунието е събиране  на небесното семейството и аз го сънувах буквално като участник. И житейската ситуация и водолейската ми връзка ме правят да резонирам с небесната ситуация. По време на новолуние нещата стават трудно или нямат успех ако бъдат започнати преди него и това и става в съня. Скачането по стълби е водолейско движение и ангажира най-много водолейските части – прасци и глезени. Изкачването на стълби е и нещо, с което моя градус се свързва. Освен това по време на съня Юпитер, който управлява бедрата, залязва и е много силен и изисква енергична употреба на краката.

По време на съня небесното дете Меркурий е в точен съвпад с Лилит и е 3 градуса преди Слънцето, като всичките са в съвпад във Водолей, а тази група буквално олицетворява дете и женско изкушение нагоре и напред. Луната пък е 4 градуса преди от Слънцето и отива към точен съвпад с него, указвайки също семейно събиране  нагоре и напред. И цялата тази група е на върха на небето и е много силна в по време на съня ми. Тогава Юпитер и Венера залязват и са в партньорският 7 дом, което допълнително обуславя завишения интерес към партньорство в съня.

Срещата с детето в съня не се състоя, защото Меркурий е по-бърз от Слънцето и избягва напред следващите дни. Останах на тринайсетия етаж, защото междинната точка на Слънцето и Луната по време на съня е на 13 градус Водолей. Мъжът и после жената, които ме упътиха към фалшивия вход-гардероб на 13 етаж може би показват, че мъжко-женската ми роля в съня е обърната. Гардеробът е лунно – женско – Рачешко пособие, а в съня жената ми показваше, че чрез гардероба ще стане единението на анимуса с анимата. Жената бе посочена от мъжа и тя посочи лунния път към единението. Луната или жената е активната страна на семейното събиране, защото тя доближава Слънцето, но аз съм мъж и тази обърната щафета, онагледява това.

Телефонната бъркотия е синхронна с бягащия напред Меркурий, а и резонира с отношението ми към телефона, което по-принцип е донякъде като към пречка за общуване.

Жан-Клод Юнкер се появи в съня, защото Юпитер е в съвпад със Слънцето му на по-малко от градус. Не познавам Юнкер, но съм работил с тотема му и вероятно, съм се научил подсъзнателно, да го усещам, когато е активен. Жан-Клод Юнкер не беше съвсем същия, какъвто е в действителност, защото Юпитер е на съседния градус. Беше по-млад и по-здрав, отколкото е в действителност, защото Юпитер е силен в собствения си знак и е на хороскопски ъгъл в момента на съня. Юнкер говореше с друг човек, а и двамата бяха любезни с мен, въпреки че ги прекъснах, защото 7 дом управлява Стрелец и Юпитер и Венера са в него, което изисква любезна комуникация.

Заключение

Изглежда, че хората сме живи кукли, на които небесните влияния дърпат конците. Е, ако не вие, то поне аз.

Dream Astrology: What I dreamed today Подкрепи автора на това новаторско изследване. Support Bio astrology long red yellow blg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>