Articles

Наводнения

Наводнения

Каквото става горе, става и долу в съответния мащаб.
 

На 9 септември 2014 (в 4:38 българско време) имаше пълнолуние в Риби, което се случва обикновено веднъж годишно. По време на пълнолунието луната беше недалеч от Нептун (широк съвпад), защото Нептун е в собствения си знак Риби, което е значително по-рядко явление. Планетата се намира в собствения си знак за период от около 13 години на всеки 160 години. Последното ѝ навлизане започна 2012. Подобно пълнолуние, което да подчертава Риби и Нептун и да засилва тяхното действие, се случва приблизително около 5-6 пъти за век и половина в продължение на около десетилетие.

И двете планети – Луната и Нептун – имат отношение към водата. Луната управлява по-бързите движения на водата, такива като приливите и отливите, като пълнолунието отговаря на прилива. Нептун има отношение към по-бавните движения на водата, към влажността, сочността, тургура, напояването и към миграциите на хора и животни. Най-прекият акцент на пълнолуние в Риби с участието на Нептун е върху водата. Най-буквалното съответствие на това небесно събитие е изобилието на вода и наводнения.

Преминаването на Нептун през Риби се свързва още и с каламитети на водолюбиви организми1)Това лято имаше каламитет на неизвестен вид охлюви по Созополското крайбрежие, което може да има връзка с Нептуновата декада. (От миналата година нямам наблюдения.) Охлювите бяха толкова много, че пълзяха по скалите покрай морето и се давеха в него. Бяха нов вид не само за мен, но и за старите кореняци, които имат особен интерес към мекотелите, понеже правят сувенири от черупките им. Имало е и преди дъждовни години, но този вид не е бил забелязван поне от 70 години. Липсата на старинни украшения, направени от негови черупки, също говори, че е новодошъл или че е бил твърде малоброен. Излиза, че не само Сатурн поглъща децата си., гъбни напасти2)Гъбички и плесени нападнаха масово лозята и други насаждения през 2014 година. Виното произведено в България същата година е като правило пръскано недопустимо много пъти с антигъбични препарати и е опасно за употреба. Бих посъветвал всеки да избягва тази реколта, освен ако изрично не е сигурен в чистотата на производството му., лоши реколти и както и с миграции и масови преселения. Всички тези ефекти на транзита на планетата през собствения си знак очевидно са налице през последните години. Сега можем да разберем не само многото наводнения напоследък и засилването им в началото на септември 2014, но и масовите миграции напоследък като небесно-земна синхроничност.

   [ + ]

1. Това лято имаше каламитет на неизвестен вид охлюви по Созополското крайбрежие, което може да има връзка с Нептуновата декада. (От миналата година нямам наблюдения.) Охлювите бяха толкова много, че пълзяха по скалите покрай морето и се давеха в него. Бяха нов вид не само за мен, но и за старите кореняци, които имат особен интерес към мекотелите, понеже правят сувенири от черупките им. Имало е и преди дъждовни години, но този вид не е бил забелязван поне от 70 години. Липсата на старинни украшения, направени от негови черупки, също говори, че е новодошъл или че е бил твърде малоброен. Излиза, че не само Сатурн поглъща децата си.
2. Гъбички и плесени нападнаха масово лозята и други насаждения през 2014 година. Виното произведено в България същата година е като правило пръскано недопустимо много пъти с антигъбични препарати и е опасно за употреба. Бих посъветвал всеки да избягва тази реколта, освен ако изрично не е сигурен в чистотата на производството му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>