Articles

Не се втурвайте към инвитро оплождане

Не се втурвайте към инвитро оплождане

English

Знайте, че има астрологично определени периоди на безплодие

Seasonal Cycle WheelСъществуват астрологични показатели за безплодие и за безплодни периоди. Традиционната астрология разпознава редица вродени хороскопски показатели за плодовитост и безплодие, както и периоди на безплодие, през които много хора преминават.1)Факторите включват аспекти, домове, владения, управления, декани, градуси
и средни и арабски точки, както и техните транзити и дирекции.
Те също влияят и на хормоналния баланс. Разумно е, при наличието на безплодие да им обърнем внимание. Освен това, в периоди на безплодие зачеването се смята за трудно или невъзможно. И нежелателно, бих могъл да добавя, защото организмът не е в най-добрата си форма през тях.

Може би е по-мъдро да се изчакат безплодните периоди да преминат

Подложени сме на негенетично програмиране на плодовитостта си по време на раждането си. Полезно е за безплодните двойки да знаят дали безплодието им е генетично и дали е временно или постоянно. Не само според мен е по-добре да изчакат периода на безплодие да премине, ако това е възможно, вместо да губят много ресурси, за да вървят срещу природата като бързат да проведат инвитро оплождане.

IVF in vitro fertilization TreatmentНедалновидно е да принуждаваме Майката Природа да прави това, което тя не е склонна да направи. По-мъдро е да я изчака да промени настроението си и след това да яхнем прилива на жизнената енергия. Най-вероятно и за самото потомство е по-добре да бъде износвано във време на засилена енергия, отколкото във време на недостиг.

Безплодните двойки трябва да бъдат съветвани да проверят дали са в астрологично програмирани периоди на безплодие. И ако са, да изчакат да изтече периода, ако възрастта на майката позволява това. Мисля, че е по-здравословно да се отлага бременността, отколкото да се опитваме да надхитрим природата. Освен това, астрологичното разглеждане на безплодието може да предложи алтернативни методи за неговото облекчаване и преодоляване.

Необяснимото безплодие често има астрологично обяснение

fertilization of the moonДвойките, които не могат да заченат, са склонни да прибягват до инвитро оплождане. Безплодието на около една четвърт от тях2)в САЩ е медицински неоткриваемо и причината за него е неизвестна. Наречено е необяснимо или идиопатично безплодие. За изненада на мнозина съвременници обаче медицинската астрология често има обяснение на тази мистерия. Тя е в състояние да установи наличието на вродено безплодие от негенетичен произход по хороскопа на човека, както силата и продължителността на периодите му. Освен това, астрологичното разглеждане на безплодието може да опише фактори, свързани с него и да предложи алтернативни методи за облекчаването и преодоляването му.

Инвитро и секцио: неестествени начала на живота

Физиологичните ритми на всички организми и на човека са синхронизирани с космическите цикли. Това важи с особена сила и за размножителните функции, зачеването и раждането. Зачеването по естествен път е възможно само в кратки месечни интервали вариращи от ден до час или даже по-малко. Хороскопът на зачеването е определящ за качествата на индивида подобно на рождения хороскоп, защото и двата са спрегнати. Изкуственото зачеване и предизвиканото раждане (цезарово сечение или секцио) не са синхронизирани с природните цикли и в такъв смисъл са неестествени. Природата все още има прекалено много тайни и е по-добре да не ѝ се бъркаме в работата.

menstrual-cycleМоментът на раждане се определя от момента на зачеване и от космическите цикли и следователно от астрологичните влияния. Затова хороскопът ясно указва дали раждането е било естествено или предизвикано. Например, нормалната средно-статистическа бременност трае средно около 273 дни, което е астрологически определено от слънцето и луната. Така десет сидерични месеца са 273,2 дни и слънцето сключва втора квадратура със зачеването на 273 (+/- 1) дни. Квадратурата е точна тогава, но започва и завършва действието си около дванайсет дни преди и след това и очертава диапазона на нормалния термин. Други астрологични влияния обаче могат да разширят диапазона на термина и да съкратят или удължат бременността. Майчиният хороскоп е важен за да разберем какви са астрологичните предпоставки за отклонение от термина. Хороскопът на зачеването също е важен, но той рядко е наличен.

Някои подробности за това как работи това

Нека се опитам да преведа древното астрологическо знание на езика на съвременната биология. Гаметите от двата пола се нуждаят от спокойни, необезпокоявани и оптимални енергийни условия, за да поддържат неспециализираното си състояние, което прави възможно оплождането и забременяването. Астрологически, Луната и Венера осигуряват тези условия.

Може да се каже, че по време на периодите на безплодие организмът на майката или е недостатъчно енергизиран и не е способен да поддържа развитието на плода, или е свръх енергизиран и не може да поддържа плодородието на гаметите. Почти същото е валидно за мъжете, но с по отношение поддържане жизнеността на сперматозоидите.

Подвижността и ориентирането на сперматозоидите, както и привлекателността на яйцеклетките за тях са от решаващо значение за оплождането. Според мен те пряко се поддържат от екологични или биоелектрични полеви градиенти и са много чувствителни към енергийните условия3)Полето, за което говоря тук, е универсално и всепроникващо етерно поле. Взаимодействията на различните му градиенти понастоящем се приемат като отделни фундаментални сили. То играе ролята на хипотетичното морфогенно поле, чрез което се правят опити да се обяснят морфогенезата, телепатията и други все още необяснени явления в биологията и химията. Характеристиките му са близки до тези на светлинния етер, който е бил широко приет преди теорията на относителността да постулира, че е неизмерим. Полето също обяснява механизма на астрономическите движения и астрологичните действия по съвсем логичен и несложен начин. На този въпрос има посветени поредица от лекции. Анормалната плътност на полето в тялото пречи на оплождането. Както недостатъчното, така и прекомерно енергетизираните организми и полови жлези възпрепятстват зачеването. По тази причина зачеване в космоса не е постигнато въпреки големите международни усилия за създаване на космически бебета.

Нездравословни времена

Астрологията показва, че периодите на безплодие не са от най-благоприятните за здравето. Следователно инвитро оплождането по правило се провежда в нездравословен период. Едва ли можем да пренебрегнем това като несъществено. Инвитро оплождането се извършва в неестествени условия, чиято същност стандартната медицина не разпознава и която обаче може да бъде астрологически свързана с атипично развитие на плода.

Депресии в яловото време

Астрологически, безплодието и емоционалните депресии имат общи показатели и често да протичат едновременно. Приблизително половината от астрологичните индикации за безплодие указват също намалена жизненост и психологически депресии. По време на периодите на безплодие майките нерядко се чувстват тревожни, тъжни, самотни, несигурни и следователно неосъществени и поради това още по-отчаяно да искат дете. Нека разберат, че може да е егоистично от тяхна страна да бързат да имат бебе и че за детето е най-добре да се появи във времена на емоционално благополучие, а не на лошо настроение.

Изчакайте яловите и болнави периоди да преминат

a plane flying towards moonПериодите на безплодие могат да имат различна продължителност и сила. Различни астрологични условия като транзити, прогресии и дирекции могат да укажат параметрите им. Факторите на безплодие имат различно по продължителност действие стигащо до няколко години. Случва се различни безплодни влияния да се редуват или застъпват, което съответно удължава или усилва безплодния период. Смята се, че трудността на зачеване и рискът от спонтанен аборт са пропорционална на броя на едновременно действащите фактори на безплодие. Следователно всички показатели за безплодие трябва да бъдат обобщени и оценени заедно.

Принципни биологични съображения за избягване на инвитро оплождането

Неестественият подбор придружаващ инвитро оплождането

Еволюционната биология смята, че значителна част от естествения отбор се извършва в хаплоидно състояние по време на надпреварата на сперматозоидите да оплодят яйцеклетката. С други думи, по време на оплождането естественият подбор е много активен. Оплождането поставя на сериозен тест единственият набор от гени на хаплоидните гамети (сперматозоидите и яйцеклетките) преди формирането на диплоидния ембрион. Естественият отбор през хаплоидната фаза се счита за важен при селекцията на контролиращите метаболизма гени. Такава основна и многопосочна природна селекция е много ефективна и е повсеместна сред живите същества. Възможно е тя да изпълнява по-голямата и жизненоважна част от естествения подбор.

Инвитро оплождането влошава наследствения материал

Инвитро оплождането заобикаля важна фаза на естествения подбор и в крайна сметка помага zа предаване на дефектни гени. Например позволява слабите или бавните сперматозоиди да оплодят яйцеклетките и тяхната слабост да се наследи. Разбира се, общият ефект на инвитро оплождане върху потомството все още е несигурен. Следващите поколения да му мислят. Децата, заченати инвитро оплождане днес, може да усъвършенстват знанията ни за последиците от процедурата в бъдещето. Понастоящем обаче наблюдения върху нетипичния отбор вследствие на инвитро оплождане не се извършват. Никой не спонсорира проучвания за една токова доходоносна процедура.

Числено превъзходство над неизвестното

Лекарите преодоляват намаляването на плодовитостта чрез имплантиране на повече оплодени яйцеклетки, увеличавайки по този начин шанса за оцеляването им. Така се образуват няколко зародиши и родителите трябва да избират кой от тях да живее и кой да умре.

Стратегията на инвитро оплождането е да победи неизвестен враг чрез числено превъзходство. Дългосрочните последици на тази игра на „сляпа баба“ са неизвестни. Единственото сигурно е, че лекарите ще си получат хонорарите.

Оплождането по време на стерилен период може да носи риск.

Медицинската астрология свързва оплождането по време на ялов период с повишена вероятност от спонтанен аборт и със някои здравословни проблеми на детето в бъдеще. Ето защо е препоръчително да се избягва инвитро оплождане по време на безплоден период. Инвитро оплождането компенсира повишения риск от спонтанен аборт с голям брой оплождания. Но това не намалява риска от други усложнения, които може да се появят по-късно и които няма да бъдат свързани с процедурата.

Предварителна проверка за периоди на безплодие

Разбира се възрастта на майката има значение. Практично е жените, които възнамеряват да имат дете, но отлагат бременността за към края на фертилната си възраст, да проверят дали в бъдеще не ги чака безплоден период.

Търсене на пролуки в периодите на безплодие

fecundation of the moonПлодовитостта се мени във времето. Не всички дни в безплодния период са абсолютно ялови. Има фертилни или поне по-малко безплодни дни в периодите на безплодие, както и обратното, което може да бъде използвано за опити за зачеване по естествения начин. Бързи транзитни влияния могат временно да смекчат или дори временно да неутрализират безплодното влияние. Понастоящем ефективността на пролуките може да бъде оценена само приблизително. Убеден съм обаче, че с помощта на компютърна статистика точността им може да бъде драматично подобрена.

Пролуки в протичащ период на безплодие следва да бъдат търсени, ако по някаква причина кандидат майката не може да чака и няма друг шанс да зачене по естествен начин. Разбира се, няма гаранция за успех, но опитът не е скъп.

Мъжете също имат ялови периоди.

Астрологията разпознава множество хороскопски фактори, свързани с потомството. Традиционно тя разглежда безплодието главно при жените и приравнява стерилитета на мъжете с импотентност. Това обаче е донякъде остаряло, тъй като през последното столетие се доказа съществуването на мъжка стерилност независимо от физическата импотентност. Въпреки това, поне половината от класическите астрологични показатели за женско безплодие са приложими и за мъжкия пол. И това изобщо не е изненадващо. Ето защо хороскопите и на двамата партньора трябва да бъдат разгледани за безплодие, ако такова е налично.

Мъжките и женски репродуктивни жлези са хомоложни (аналогични) органи. Очевидно медицинска астрология на практика е запозната с това, тъй като градусите, управляващи яйчниците и тестисите са съседни или се припокриват. Ролята на тези градуси в плодовитостта и безплодието на двата пола е взаимозаменяема. Все пак съм под впечатлението, че Марс и зодиакалното съответствие на тестисите играят по-голяма роля при мъжкото безплодие, докато Луната и Сатурн – при женското безплодие.

Точните параметри и граници на периодите на безплодие е трудно да се преценят, защото зависят както от астрологичният, така и от светският контекст. За по-надеждна оценка ще са необходими семейната история на бременности включително термините им, хороскопите на родителите и прародителите на изследваното лице.

Отбягване на родителската вина за премахването на другите зародиши

female-silhouette-against-the-moon-40Изборът между неизвестни потенциали е непосилна задача. Родителите, които избират кой ембрион да оцелее, влизат в ролята на бог или на естествен подбор. Може да им остане съмнението, че изборът им не е бил правилен. Такава отговорност едва ли може да направи родителя щастлив.

Инвитро оплождането е скъпо. Много родители не могат да си позволят да имат бебе заченато в епруветка. Но най-големият проблем съпътстващ процедурата не е от финансов характер, а от морален и е решението, което родителите трябва да направят кой ембрион да задържат. За съжаление усилието за създаване на дете инвитро е съпроводено с отстраняването на няколко зародиши. Инвитро оплождането създава непреодолима морална дилема, разрешавана иначе от природата или Бога.

Няма първородни при инвитрото

При инвитро оплождането няма първородни деца. Вместо това има първопремахнати братя и сестри.

Извинете лекарското безхаберие

Понастоящем медицинската астрология е в застой, най-вече поради комерсиализацията на медицината. Днес в меркурианската ни цивилизация повече от всякога медицинската професия е инвестиция и бизнес предприятие. Никой лекар не е готов да си губи времето си или да застраши кариерата си, като извърши еретическо изследване касаещо медицинска астрология. Последната не е актуализирана от около век и доколкото знам, мъжкото безплодие не е било специално проучено. Въпреки това тя се справя блестящо с медицинските въпроси, както неизменно го е правила през последните хилядолетия.

Наличието на хороскопските фактори за плодовитост/стерилитет е доказано статистически в астрологията. Но фактът, че съвременната медицина отказва дори да провери дали в твърденията на астрологията за безплодие има истина показва, че нещо не е наред. Отказът от изследване на прости евтини и изпитани през хилядолетията методи и предпочитането на нови и скъпи техники свидетелства за небрежност, късогледство и меркантилност.

Предложения:

План 1: Приблизителна оценка на плодовитостта

Тази проверка има за цел да установи класическите показатели за плодовитост в хороскопа както и наличието на силни астрологически транзити, които я потискат. Ако поръчате този план, ще получите също и широка оценка на плодовитостта, сексуалността и социалността на лицето, защото плодовитостта и общителността имат множество общи показатели. По този начин, инспекцията включва прогноза за склонността към брак и родителство. Разбира се, хороскопът и полът на лицето са необходими. Проверката ще ми коства около час. Можете да поръчате тук.

План 2: Проверка за период на безплодие

Тази проверка ще установи дали лицето преминава през безплодна фаза в съответствие с правилата на класическата медицинска астрология. За да я изпълня, ще трябва да взема под внимание общите фактори на плодовитост (план 1), но също и транзитите, дирекциите и прогресиите към хороскопа. Несъмнено, ще имам нужда от хороскопа на кандидат-родителите. Търсеният период трябва да бъде ясно указан. Ще бъдете уведомени, ако се намирате в астрологично определен период на безплодие. Също така ще получите приблизителна оценка на силата и обхвата на интервала на безплодие, ако такъв бъде установен. Тази проверка изисква по-интензивно проучване. Обикновено ми коства около два часа. Поръчай тук.

План 3: Изчерпателна проверка на параметрите на безплодната фаза

Това е задълбочена инспекция на периода на безплодие. Целта ѝ е да направи подробна оценка на границите и силата му. За да я извърша, ще трябва да изпълня план 2, да разгледам хороскопите на прародителите и историята на бременностите, за да се опитам да преценя комбинираното действие на всички свързани с безплодието астрологични фактори. Разбира се, ще имам нужда от хороскопа на лицето.

Допълнителна информация е желателна. Уведомете ме, ако се знае дали лицето е имало плодовити или безплодни епизоди в миналото, защото това знание помага за определяне на силата и границите на настоящия период на безплодие. Историята на минали бременности включваща продължителността и термините им, особено когато са били нетипични, са много желателни. Семейната история на бременности по майчина линия, особено ако са били необичайни, също може да бъде много полезна. Хороскопите на родителите и на прародителите (баби и дядовците) на изследваното лице ще увеличат надеждността на оценката. Коефициентът на замърсяване на околната среда също може да бъде полезен. Проверката ще ми коства около три часа. Поръчай тук.

План 4: Търсене за пукнатини в период на безплодие за една година напред

Това е търсене на възможни отслабвания на астрологически потвърден период на безплодие. Проверката може да е от полза за жени, които искат да опитат да заченат по естествен път по време на безплоден период или които са към края на фертилната си възраст.

Ще трябва сканирам ръчно за пролуки в яловия период, дължащи се на временно отслабване или даже отмяна на влиянията, които го причиняват . За целта трябва да съм установил параметрите му, което е план 3. Допълнителната информация, от която се нуждая, е същата като за предишния план 3. Проверката би ми отнела около четири часа. Поръчай тук.


Информацията, нужна за преценка на безплодните периоди

Първото и абсолютно необходимо е рождените данните на кандидат-родителите, необходими за построяването на хороскопите им.

Точните параметри на безплодието и продължителността на периодите му се преценяват трудно. Допълнителните данни могат да подобрят точността на резултата. Личната и семейната история на бременности, включително тяхната продължителност в дни (или дати на зачевания и раждания), хороскопи на родители и баби и дядовци на кандидатмайката са данни, които могат да бъдат полезни за по-надеждна оценка. Допълнителната информация подобрява ефективността на търсенето и разбирането на стерилните периоди и е много желателна за планове 3 и 4.

Накратко, ето допълнителната информация която ми трябва за установяване на параметрите на безплодието (вижте плановете за подробности):

  1. Периоди на плодовитост преди текущия период на безплодие.
  2. Медицинска диагноза на безплодие, ако има такава.
  3. Хороскопските данни на родителите и прародителите на майката.
  4. Семейната историята на бременности и/или безплодие.
  5. Коефициент на замърсяване на околната среда (виж по-долу)
  6. Особени случаи свързани с темата, с посочени дати.

Коефициент на замърсяване на средата 1-10

Индустриалните завървявания, нездравословен или стресов начин на живот и вредната храна са фактори на околната среда, които тласкат към безплодие. Предозирането им може да доведе до стерилност. Те допълват астрологически наложеното безплодие. Нездравословният живот може да направи излишно астрологично изследване на безплодието. Не бих искал да компрометирам астрологията заради това.

Така че, ако живеете в нездравословни условия и искате астрологично проучване на безплодието ви, моля първо оценете степента на замърсяване във вашата среда по десетобалната система от 1 до 10, като десет съответства на замърсяването в индустриална зона, пет – на условията на голям град, а нула– на малко зелено селище без индустрия или рудодобив. Ще използвам това число като коефициент при оценката на безплодните ви периоди.


Отказ от отговорност

Точната оценка на силата и дължината на астрологически базираните безплодни периоди е трудна, защото взема предвид много фактори, които не подлежат на директно измерване. Резултатът е по необходимост приблизителен и границите на безплодните периоди са размити. Въпреки това обаче оценката на безплодието има голям смисъл, защото астрологично определените периоди на стерилност са статистически факт. Ще направя всичко възможно, за да преценя плодовитостта ви и за да подобря шансовете ви за зачеване, но не давам никаква гаранция, че всъщност ще забременеете.

   [ + ]

1. Факторите включват аспекти, домове, владения, управления, декани, градуси
и средни и арабски точки, както и техните транзити и дирекции.
2. в САЩ
3. Полето, за което говоря тук, е универсално и всепроникващо етерно поле. Взаимодействията на различните му градиенти понастоящем се приемат като отделни фундаментални сили. То играе ролята на хипотетичното морфогенно поле, чрез което се правят опити да се обяснят морфогенезата, телепатията и други все още необяснени явления в биологията и химията. Характеристиките му са близки до тези на светлинния етер, който е бил широко приет преди теорията на относителността да постулира, че е неизмерим. Полето също обяснява механизма на астрономическите движения и астрологичните действия по съвсем логичен и несложен начин. На този въпрос има посветени поредица от лекции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>