Articles

Запознаване с Градусовия Зодиак

Запознаване с Градусовия Зодиак

Човек съм, следователно нищо животинско не ми е чуждо.

Yak and Johannes BrahmsДревната астрологична традиция е напълно актуална и днес. Приликите между хора и животни, показани в градусовия зодиак, не са нито случайни, нито нагласени, и не са само физически. Те са вродени, закономерни и се всаждат от зодиакалната позиция на слънцето и на планетите по време на раждане. Животните-тотеми определят инстинктите и стремежите на носителя им. До голяма степен обуславят ценностната му система и следователно предрешават действията му и предопределят бъдещето му.

Хора сме и следователно имаме животинско устройство. Михаил Миков, видраЧовекът и неговите дейности са част от природата. Животински страсти оформят физиономиите и вдъхновяват талантите ни. Преобладаващите инстинкти и емоции определят намеренията и поведението, а разумът само оправдава избора им, като му придава логичен смисъл.

домашно говедо, Ангел НайденовНе само сексът, военното дело и спортът, но политиката и културата са носени от подсъзнателни влечения. Ние не осъзнаваме откъде извират мислите ни, но неизменно се считаме за прави. Изразяваме се по-сложно от повечето животни, но това не означава, че мотивацията на мислите ни е по-различна от тяхната.

Stefan Sofiyanski, Sea turtleГолямата сила на животинските тотеми разкрива колко програмирана е човешката природа. Приликата на известните личности с техните животински духове-пазители показва не само колко несвободна е волята им, но и тази на почитателите им, които ги идолизират.

Искреността не означава обективност. Asian elephant and Adolf Hitlet nosesНа практика в обществената надпревара и политиката печелят най-силните нагони. Само просвещението може да ни извади от порочния кръг на автоматичния неизбор. А градусовият зодиак в този сайт е едно от най-нагледните пособия по астрофизиогномия. Показва ви това, което не сте виждали, въпреки, че е било под носа ви през цялото време.

Просветляващо пътуване във времето

АSimeon Djankov, Harrison Ford youbg: Sun degree twinsстрологичните влияния действат на основно физическо и биологично ниво и определят в еднаква мяра телесните пропорции, инстинктивната природа и психичните склонности. Нормално Слънцето е най-силният астрологичен фактор и има най-голямата всаждаща сила. Обикновено приносът му към физическите и умствените качества на личността е над 60% и достига до 90%. Определя физическата прилика както на личностите със слънчевия им тотем, така и между тези, които имат еднакъв тотем, тоест, които са родени, когато слънцето е било на един и същ зодиакален градус.

Simeon Saxe-Coburg-Gotha, African Warthog youngstersИмайте предвид, че разликите във възрастта, етноса, пола и видовата принадлежност маскират физическата прилика. Въпреки това подобието съществува и може да бъде видяно от всеки. Живите твари, както и човекът, не са просто резултат от прорастване на генетичния им материал. Те са също и духовни космически същества – една истина, за която съвременната материалистична наука е все още напълно сляпа.

Angela Merkel and gharialПриликата между хората и животните показана в галериите на градусовия зодиак идва от зодиакалното влияние на Слънцето. Ясно е, че тя не се дължи на материалната генетична наследственост. Тя има духовно естество. Наблюдаването ѝ може да има просветляващо действие. Може да донесе усещането, че има нещо универсално и устойчиво на времето. Това космополитното постоянство проявено чрез формите е духа и намерението. То е поне толкова стабилно, колкото е слънчевата система и е поне толкова повсеместно, колкото живота, щом се Stan Laurel, Mihail Mikov: Sun degree twinsпроявява в съществата от всички епохи.

Астрологично обоснованите прилики са земните въплъщения на космополитни духовни качества и закони. Могат да се усетят в погледа, намеренията, жестовете и окраската на създанията – хора или животни. Въпреки че негенетичното космическо всаждане на качества е все още непризнато от науката, то е показано тук за всеки, който може да го възприеме.

Iggy Pop and Anthony QuinnПожелавам ви приятно пътуване във времето. И в загадъчната духовна истина.

 

 

English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>