Articles

Родилна астрология

Родилна астрология

English

Изборът на рожден ден е негенетична модификация на качествата

Изборът на време за раждане може да се оприличи на генно инженерство, протичащо на ниво генна експресия. Може да се каже, че този избор касае стила на работа на гените, а не същността им. Времето на раждане определя до голяма степен темперамента, телесните пропорции, здравето и склонностите на човек. В потвърждение на това, братята и сестрите се различават по начин съответен на хороскопите им. Изборът на време за раждане може да бъде използвано като начин за корекция на групи от качества. Или като начин за избягване на нежелани отклонения, които дадена предварително определена дата за раждане може да всади.

maternity-astrology-p-10Но нека възможността да приложите негенетично инженерство, не ви изкушава да пристъпите към предизвикано раждане. Искам да е ясно, че в никакъв случай не ви тласкам към цезарово сечение. Привърженик съм на естественото раждане, защото виждам колко точно е синхронизирано то с природните цикли и колко слабо познаваме природата. Освен това съществуват изобилни статистически данни показващи връзка между цезаровото сечение и психологическите склонности. Тези данни обаче са системно пренебрегвани поради  липса на научно обяснение за тази връзка. Използвайте астрологията за избор за време на раждане само когато предизвиканото раждане се налага по медицински причини или просто при избор на месец за зачеване.

Планирано зачеване при естествено раждане

Зачеването е възможно само в определен ден от месеца по време на овулация, а продължителността на бременността е знайна. Това позволява да се контролира времето на естествено раждане просто чрез избор на месеца на зачеване.

Тук не говорим за предвиждане на точния ден и час на раждане, което е повече или по-малко условно и изисква други изчисления, а един лесен, евтин и много ефективен и природен начин за общо моделиране на качествата на родените.

Зодиите не са еднакви всяка година, поради движението на планетите в зодиака. Една година едни зодии са слаби, друга година – други. Планираното зачеване ни позволява да изберем зодиите, които са по-добри в съответната година. Преценката за благоприятността на зодиите, която бих извършил е с оглед на хороскоп даващ оптимални условия за физическо и умствено здраве на родения според каноните на класическата медицинска астрология.

Според мен е разумно да се избягва зачеването на деца, за които вероятността да страдат от емоционални и здравословни проблеми е увеличена, независимо от това доколко. Необходим е хороскопът на майката и дните ѝ на овулация. Прегледът на благоприятни месеци за зачеване за период от две години ще ми отнеме около два часа.

Избор на време за цезарово сечение

Известни са ми вредите от секцио за родените и не бих го насърчавал. Известна ми е също и голямата отговорност на астролога в определянето на времето за раждане. Но съм се нагледал на безотговорно определени дати за раждане от медицински неграмотни астролози. Затова предлагам тази помощ.

Изборът на време за цезарово сечение може да бъде направен с оглед на различни параметри. Най-важното е да се търси дата, която е най-добра за детето от гледна точка здравето му – физическо и психическо – в бъдеще. Може да се търси дата, която всажда дадени астрологични качества, например такива, които да направят детето подобно на родителите, за да се разбират по-добре или такива които са най-близки до тези, които естественото раждане би дало.

Родителите ще определят приоритета на търсене. Изборът ще ми отнеме около два часа, ако родителите имат ясни и прости изисквания и двойно повече, ако нямат такива. Допълнителна информация е желателна. Поръчване.

Проверка за хороскопски аномалии на вече избрано време за секцио

Обикновено денят и часът за цезарово сечение биват определяни по съображения за удобство на медицинския персонал. Но времето на секциото трябва непременно да бъде анализирано  от астрологична гледна точка и да бъде проверен за здравословност и разумност. Датата и часът за цезарово сечение може и следва да бъдат променени, ако хороскопът му има потенциал за здравословни, емоционални или психологични рискове. А те често вървят заедно.  Превенцията на всаждането на зловредни склонности от момента на раждането е най-мъдрата и най-ефективна медицинска стратегия.

Например, забавеното умствено развитие или аутизъм, което не се дължи на хромозомни мутации, е неизменно повече или по-малко видимо в хороскопа. Следователно до голяма степен, ако не изцяло, то се дължи на увредения умствен капацитет всаден в рождения момент. Анализът на бъдещите хороскопи трябва да бъде повсеместно въведен подобно на тестовете за генетични аномалии на плода.

Вярно е, че не всеки човек имащ затормозен умствен потенциал по хороскопа, развива аутизъм. Но това не омаловажава хороскопските показания за аутизъм, защото всички аутисти имат такива. Това просто показва, че има още неизвестни хороскопски или други негенетични фактори, които влияят на умственото развитие.

Аутизмът бива приписан най-вече на хората, които имат затруднения в говора, докато много други форми на аутизъм, които са видими в хороскопа, минават за странности на характера и остават скрити. Тези аномалии, също би могло да бъдат избегнати, чрез хороскопската проверка на времето за предизвикано раждане. Проверката ще ми отнеме около два часа. Допълнителна информация е желателна. Поръчване тук.

Предвиждане на времето на естествено раждане

Естественото раждане е синхронизирано с космическите цикли. Астрологичните влияния стимулират родилните контракции. Силни транзити може да предизвикват преждевременно раждане, а слаби – преносено. Ако бях в съответното положение, едва ли бих пропуснал да се осведомя за вероятността от изненади. Опитът ми да предвидя кога естественото раждане изглежда най-вероятно да стане ще ми отнеме около два часа. Допълнителна информация е желателна. Поръчвайте тук.

Нужно ли е раждането да бъде предизвикано?

Раждането и контракциите, които го осъществяват са подбудени от астрологични транзити, които действат върху майката и ембриона. При „тихо“ небе преносването е нормално и няма нужда раждането да се предизвиква и биоритмите на плода да се нарушават напразно. Това би ми отнело около три часа. Допълнителна информация е много желателна.

Пропускане на неблагоприятни дати за зачеване

Както е посочено по-долу, безплодните астрологични влияния се считат неблагоприятни за плода и за бременността. Счита се, че забременяване, станало в такива дни може да не е сполучливо. Едно такова класическо влияние например обяснява бумът на помятания, който се случи в България преди няколко години. Не е неразумно жените да избягват зачеването в такива периоди, особено ако имат семейна история от трудна бременност. Ще ми отнеме около час да намеря тези дати за период от една година. Поръчване.

Инвитро оплождането може да почака

Преди да пристъпите към ин витро оплождане, защо не проверите дали не се намирате в астрологически определен безплоден период и ако е така, кога ще свърши. Това би могло да ви спести усилия и здраве.


Необходимата информацията

Хороскопът на кандидат-майката е нежен при всички случаи. При планирано зачеване времето ѝ на овулация трябва да е известно. Допълнителните данни могат да подобрят точността на резултата. Личната и семейната история на бременности, включително тяхната продължителност в дни (или дати на зачевания и раждания), хороскопи на родители и баби и дядовци на кандидат-майката са данни, които могат да бъдат полезни за по-надеждна оценка. Допълнителната информация е желателна, защото подобрява резултатността на търсенето.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>