Articles

Микрозодии: 360-те зодиакални животни

Микрозодии: 360-те зодиакални животни

English

Зодия означава звяр или животно. Състоянието на зодиакалния кръг в небето в момента на раждането се вражда в съществата, които се раждат на земята и поражда съответни животински страсти у тях, които впоследствие се опитват да направляват живота им.

Зодиакалният знак има голям дял в определянето на много и важни качества като темперамент, телесни пропорции, здравни предразположения, склонности и предпочитания. Според био-астрологията зодиакалният знак вражда характерен инстинкт, който вторично определя всичките му други проявления. Зодиакалният знак е основна, но и сравнително обща категория.

По-малки стъпки, с които зодиакалните особености се променят, са зодиакалните градуси. Те са 360 и приблизително съответстват на дните от годината. Слънцето, което е най-силният астрологичен фактор, преминава през 360-те градуса на зодиака за една година и пребивава на всеки градус приблизително по едно денонощие.

Природата различава много добре дните от годината. Всеки ден от годината е различен за живите твари и отключва различни природни процеси. И в повечето случаи това става независимо от температурата или силата на слънчевото греене. Голямата чувствителност на жизнените процеси към деня от годината или месеца показва, че биохимичните процеси се влияят от фактор, който зависи от взаимното разположение на Слънцето и Земята и който не е светлината, макар че е свързан с нея, но е по-фундаментален от нея.

Зодиакалните градуси са ъглови градуси. Те са най-малките ясно различими качествени стъпки на зодиака. Те са трийсет пъти повече на брой от знаците, понеже всеки знак съдържа трийсет от тях. Затова зодиакалните градуси са по-трудни за изучаване и съответно са по-малко популярни. Когато разберем силата им обаче, която биоастрология илюстрира и популяризира, ще осъзнаем, че повечето учене си струва.

Годината има от 365,25 денонощия, а кръгът 360 ъглови градуси. Денонощията са с еднаква продължителност, но скоростта с която слънцето прекосява градусите се мени плавно през годината. Зодиакалните градуси съответстват приблизително на дните от годината, но не са еднакви с тях. Възприетата системата от високосни години периодично подбутва датите с по един зодиакален градус напред, за да компенсира връщането им назад през годините и така нарушава още повече съответствието между градусите с датите. В резултат на това, през различните години на дадена дата слънцето може да се окаже на някой от три съседни градуса. За да разберете кой е Слънчевият ви градус/тотем както и кои са другите активни градуси в хороскопа ви може да се обърнете към астролог.

Можем да направим следната аналогия с биологичната таксономия. Зодиакалният кръг съдържа 12 класа животни или зодии, а всеки клас обхваща по 30 различни вида. Следователно зодиакалният кръг съдържа 360 вида животни. Можем да ги наричаме микрозодии. Всеки може да се убеди, че съществуването им е реалност, щом разгледа галериите в градусовия зодиак.

Както годината има четири сезона, така и зодиакалният кръг има четири аналогични части. Както всяко нещо си има начало, среда и край, така всеки сезон съдържа по три качествено различни подсезона, съответстващи на зодиакалните знаци. Както в градусовата така и в медицинската астрология четвъртичността е добре представена. Всеки подсезон или зодиакален знак съдържа 30 животински тотема или елементарни градусови микрозодии, а целият зодиакален кръг – 360. Микрозодията е 30 пъти по-конкретна характеристика от зодията. Така ъгловите градуси са най-малките физиологично смислени части на биологичните цикли. Неслучайно всеки градус има точно анатомично съответствие, факт който е особено полезен за медицинската астрология.

Слънчевият тотем: главатаря на личната менажерия

Всяка личност представлява уникална менажерия, защото в нея съжителстват множество (микро)зодии. Слънчевото влияние обаче е най-силно и доминира над останалите. На практика то определя, да кажем, между 60 до 90% от астрологичните характеристики на личността. Силата му зависи както от структура на хороскопа така и от благоприятността на външните условия. Силната изява на слънчевия тотем намеква за определени качества на личния хороскоп и на околната среда. Липсата на вътрешни задръжки в хороскопа, както и на външни възпиращи или окултуряващи фактори, може да увеличи относителната сила на слънчевия инстинкт и да направи слънчевия тотем свръх доминиращ. Напрегнатостта на хороскопа и, макар и в по-малка степен, неблагоприятните външни условия могат да засилват отрицателните изяви на слънчевия градус. Слънчевият тотем на творческите личности и на некултивираните хора може да е по-силно изявен.

И така, главният тотем или слънчевата микрозодия зависи най-вече от зодиакалния градус, на който се е намирало слънцето в момента на раждането му. Понякога друга различна от слънцето планета се оказва особено силна в хороскопа и акцентира друг, различен от слънчевия градус, като по този начин го подсилва и го прави да съперник на слънчевия. Градусовият зодиак, който с гордост ви представям в сайта, илюстрира това.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>