Articles

Отказване от тютюнопушене с помощта на астрологията

Отказване от тютюнопушене с помощта на астрологията

English

sea-crab-smoking-a-cigarette-60Възнамерявате да откажете пушенето? Ще ви е много по-лесно, ако го направите в подходящо време.

Хороскопът съдържа информация за склонността към пристрастяване. Може да разкрие дали някой е предразположен към пушене по рождение и до каква степен. Най-важното е, че показва времето, когато е по-лесно да се откаже от зависимостта.

Хороскопски предразположения за пристрастяване към вещества

African buffalo and Barack Obama as youngsterНе е новост, че хороскопът съдържа указания за склонности от зависимост от наркотични вещества, включително никотин и алкохол. Предразположението на човек към тютюнопушене, употреба на алкохол или наркотици почти изцяло зависи от хороскопската му матрица. 1)Универсалност на пристрастяващите фактори
Хороскопските фактори, които предразполагат към пристрастяването към вещества са общи за всички наркотици. Предразположенията към пиене и пушене почти не се различават. Все пак някои опиати се считат за свързани със специфични фактори в хороскопа. Например изглежда, че изобилието на воден елемент дава известно предимство на първото. В тази статия говорим най-вече за пушенето, защото имаме опит най-вече с пушачи, включително пишещият тези редове. Но имаме предвид всяка наркотична зависимост. Ще се радваме да разширим опита си, като помогнем на някой да се освободи от алкохолна или друга наркотична зависимост.

Praemonitus Praemunitus:
Предупреден значи въоръжен

Johnny Cash, Snake Eagle (Circaetus Gallicus)Знанието дали хората са програмирани по рождение да развиват зависимост към наркотични вещества може да бъде много полезно за тях и за роднините им. Това знание наистина прави възможна превенцията на злоупотребата с наркотици. Предупреденият е по-малко уязвим.

Избор на време за по-лесно отказване

Siegnund Freud smoking a cigarХороскопът също носи указания за силата на вродената склонност към пристрастяване и за промяната ѝ във времето. Когато необходимостта от успокоителни е голяма, никотиновият глад е най-силен. Съответно, спирането на тютюнопушенето е най-лесно, когато никотиновият глад е най-малък. Хороскопът показва времето, когато човек е най-вероятно да изпадне в зависимост или да я прекрати. Познаването на тези времена може да бъде от голяма полза за тези, които възнамеряват да се откажат от никотинова зависимост. А също и за тези, които се опасяват да не пропушат отново.

Липсата на очевидни класически признаци за пристрастяване в нечий хороскоп обикновено показва, че зависимостта му е слаба и че за него е сравнително лесно да я прекрати. Понякога обаче това може да указва много по-сложна и индивидуална склонност към пристрастяване, разбирането на която изисква по-нататъшно изследване на хороскопа му.

Астрологията предлага възможност на тези, които искат да се отърват от никотиновата си зависимост, да го направят. Дава им начин да узнаят кога отказването от тютюнопушенето е по-лесно. Периодите на по-слаба нужда от никотин могат да бъдат проследени в транзитите, дирекциите и прогресиите на нечий хороскоп. По този начин би могло да бъдат установени подходящите периоди, през които би било по-лесно на пристрастения човек да спре да пуши.

Така или иначе отказването става в такива моменти

Cigarette smoke goes downУстановено е, че когато хората отказват пушенето, независимо дали спонтанно или нарочно, го правят точно през период на намалена нужда от никотин, въпреки че не знаят за съществуването му. Но периодите, които са подходящи за преодоляване на зависимостта, много рядко са достатъчно силни, за да предизвикат спонтанно отказване.2)Случаите на спонтанно отказване от пушене, пиене или наркотици са много интересни и поучителни от астрологична гледна точка. Събираме хороскопски данни за такива случаи. Ако знаете ражданата дата на някой пушач, който спонтанно е отказал цигарите, както и времето, когато го е направил, молим да ни ги изпратите. Същото важи и за друга зависимост – алкохолна или наркотична, която е отхвърлена спонтанно. Пушачите са склонни да пропускат подходящите моменти поради пристрастеността си. Всъщност, те редовно злоупотребят с тях, защото неправилно тълкуват намалялата нужда от никотин. Дори може да увеличат пушенето по време на период на по-слаб никотинов глад, за да се компенсират спада на удоволствие от пушенето, който изпитват.

Пушачите редовно злоупотребяват с периодите, добри за отказване

Пристрастеният е като религиозен фанатик: той интерпретира всичко по начин, който укрепва убеждението му или оправдава неговата пристрастеност. Знам това от собствен опит. Неслучайно много от астрологичните показатели за вярата са също показатели и за пристрастяване. Затова и се случва непринуденото спиране на пушенето да съвпада с промяна на мирогледа или веруюто.   

Cigarette smoking monkeyВярата в нещо е страх от неговия антагонист; жаждата за нещо е съпътствана от страх от неговия недостиг. Период, който е добър за намаляване или отказване на зависимостта, нерядко я увеличава заради страха от липса или недостиг на удоволствие. Както вярващите са склонни да се фанатизират, така и зависимите са склонни да увеличават зависимостта си. Става така, че пушачите прахосват периодите си на намалена нужда от никотин.

Зависимостта е еднопосочна като кука. Рибата, хванала се на въдица, може да се освободи безболезнено само ако кордата е хлабава. Правилното използване на периодите на намален никотинов глад улеснява спирането на тютюнопушенето.

Допълнително облекчаване на отказването

Johannes Brahms smoking a cigarНамерил съм няколко нови хороскопски показатели, които могат да допринесат за наркотично пристрастяване. Въпреки че са логични, не ми е известно да са споменати в астрологичната литература. Ще ги опиша по-нататък.

В зависимост от естеството на пристрастяващите фактори в хороскопа желаещия да откаже пушенето може да бъде посъветван да извърши специални дейности или упражнения улесняващи отказването. Ще се радвам да помогна на тези, които са готови да си помогнат, като прекратят зависимостта си.

Варианти
Отказване от пушенето, план 1:
Проверка на вродена склонност към пушене или пиене

Barack Obama young and African buffaloПроверката ще разкрие дали хороскопът съдържа ясни класически предразположения към пристрастяване. Ще покаже дали притежателят му е склонен да изпада в зависимост от опиатни вещества като никотин, алкохол или наркотици. Това може да е полезно за родители, които искат да узнаят, дали децата им имат склонност да станат пушачи и дали са лесно податливи на злоупотреба с алкохол или наркотици.

За целта ще трябва да проуча традиционните симптоми на пристрастяване в хороскопа като знаци, градуси, планети, техните аспектни и управленчески връзки. Разбира се, ще ми трябва въпросният хороскоп. Такова изследване е сравнително бързо. Обикновено ми отнема около час за интензивни проучване и проверка. Поръчването на съответната услуга ще ме подтикне да го извърша.

Отказване от пушенето, план 2:
Подробен преглед на склонността към никотинова, алкохолна или наркотична зависимост

Доколко заклет пушач сте? Колко силна е нечия склонност да бъде пушач, алкохолик или наркоман? Този преглед на хороскопа цели да разкрие относителната сила и спецификата на вродената наркотичната зависимост. Подробното познаване на хороскопското предразположение към опиатни зависимости може да е полезно за стратегията на отказването им.

За да отговоря, ще трябва да изследвам някои допълнителни фактори като активността на около две дузини чувствителни хороскопски показатели и градуси. Не забравяйте да ми изпратите рождените данни на въпросното лице. Хороскопите на родителите му също биха били от полза: изпратете и тях, дори без да имат час. Тази задача ми отнема около два часа, а понякога и повече. Поръчването на съответната услуга ще ме подтикне да я изпълня.

Отказване от пушенето, план 3
Изчисляване кога ще е най-лесно да се откаже пушенето (за период от три  месеца)

Разбира се, този план има смисъл само за тези, които са достигнали до твърдо решение да се откажат от тютюнопушенето. Ако сте един от тях, може да си определите тримесечен период, който да изследвам за подходящи дати.3)Същото е валидно и за отказване от пиене и друго пристрастяване. Но, моля ви, посочете от какво е зависимостта.

За да отговоря ще трябва да изпълня план 1 и 2 и след това да се изследвам транзита, дирекциите и прогресиите на астрологичните фактори, които предразполагат към зависимостта и да се избира от времето, когато те са най-слаби или максимално неутрализирани. Разбира се, нужни са ми хороскопа на лицето, което възнамерява да откаже пушенето. Хороскопите на родителите му също ще бъдат от полза, както и знанието дали са или са били зависими. В зависимост от резултатите, може да илюстрирам периодите с графики, ако намеря смисъл в това. Обикновено тази задача ми отнема най-малко три часа. Поръчването на съответната услуга ще ме накара да се заема с нея.

_____

Накратко, ето информацията, която е необходима за да бъде намерено най-лесното време за отказване от тютюнопушене или друга зависимост.

  1. Рождените данни на човека, който иска да се откаже.
  2. Рождените данни на родителите му са много желателни, особено ако някой от тях има или е имал някакви зависимости.
  3. Информация за началото, прекъсвания (ако има такива), засилване или максимуми на пушенето също могат да е много полезна.

Точността на момента на раждане и допълнителната информация подобряват разбирането на пристрастяването, ефективността на избора за време за по-лесно отказване и са много желателни за планове 2 и 3.

Johnny Cash, Snake Eagle (Circaetus Gallicus)

   [ + ]

1. Универсалност на пристрастяващите фактори
Хороскопските фактори, които предразполагат към пристрастяването към вещества са общи за всички наркотици. Предразположенията към пиене и пушене почти не се различават. Все пак някои опиати се считат за свързани със специфични фактори в хороскопа. Например изглежда, че изобилието на воден елемент дава известно предимство на първото. В тази статия говорим най-вече за пушенето, защото имаме опит най-вече с пушачи, включително пишещият тези редове. Но имаме предвид всяка наркотична зависимост. Ще се радваме да разширим опита си, като помогнем на някой да се освободи от алкохолна или друга наркотична зависимост.
2. Случаите на спонтанно отказване от пушене, пиене или наркотици са много интересни и поучителни от астрологична гледна точка. Събираме хороскопски данни за такива случаи. Ако знаете ражданата дата на някой пушач, който спонтанно е отказал цигарите, както и времето, когато го е направил, молим да ни ги изпратите. Същото важи и за друга зависимост – алкохолна или наркотична, която е отхвърлена спонтанно.
3. Същото е валидно и за отказване от пиене и друго пристрастяване. Но, моля ви, посочете от какво е зависимостта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>