Articles

Void of Course Moon 2017
Луна без курс 2017

Void of Course Moon 2017 </br>Луна без курс 2017

2014   2015   2016    2018

 Mind Void of Course Moon periods

Void of course Moon is a period when human judgment is impaired, ventures are bound to fail, business deals collapse, journeys are delayed, and historic events during such periods have an unusual impact on cultural evolution. Initiatives tend to be futile, efforts one starts up – ineffective, work one commences – unproductive, statements – misunderstood, questions – unanswered, public relations – unsuccessful. Delay decisions; postpone conclusions, put off meetings. Let the new undertakings ripe for a while so they can enjoy their growth to the full.

Avoid important initiatives during the following periods of inadequacy.

Still you can use these periods for recreation or for performing unpopular acts such that you prefer to have minimal consequences.

Съобразявайте се с периодите „луна без курс“

Периодите на Луна без курс са периоди на слаба мотивация и незаинтересованост. През тях преценката е нарушена, инициативите зациклят, а пътуванията се забавят. Начинанията, предприети по време на луна без курс, имат склонност да са напразни, усилията, които човек влага – да са безрезултатни; работата, с която се захваща – да е непродуктивна, твърденията му – да останат неразбрани, въпросите – да остават без отговор, а връзките между хората – да са неуспешни. Има тенденция плановете направени през тези периоди да не са добре обмислени, а сделките сключени тогава да се провалят.

Историческите събития, случващи се през периоди на безцелна луна, оказват необичайно въздействие върху културното развитие. Добре е през тях да не взимате важни решения, да не правите кардинални заключения и да не свиквате делови срещи. Оставете новите начинания да узреят за известно време, за да могат да бъдат пълноценни.

Времето на луна без курс е време на емоционална неадекватност. Избягвайте да поемате важни инициативи през него. И все пак можете да го използвате за мързелуване и развлечение, както и за действия, които предпочитате да имат минимални последствия за вас.

Не се колебайте да давате мнения относно това как усещате тези периоди. Особено повлияни от периодите на луна без курс са хората, родени през тях. Ако вие сте роден в такъв период, трябва да им обръщате още по-голямо внимание.

Периодите на луна без курс, показани по-долу, са в българско часово време (UTC+2/GMT+2/WET+2) и със съобразено лятно часово време (UTC+3/GMT+3/WET+3 за летния период от 3 часа на последната неделя на март до 4 часа на последната неделя на октомври).

 Void of Course Moon periods 2017
(UTC+2 with DST corrections)
периодите „луна без курс“ за 2017 година

(UTC+2)↓

January 2017
2.01.2017  9:59 –  2.01.2017 11:57
 4.01.2017 18:14 –  4.01.2017 18:20
 6.01.2017 20:41 –  6.01.2017 22:18
 8.01.2017  4:23 –  9.01.2017  0:06
10.01.2017 23:38 – 11.01.2017  0:49
12.01.2017 13:34 – 13.01.2017  2:08
14.01.2017 17:17 – 15.01.2017  5:52
17.01.2017  8:09 – 17.01.2017 13:16
19.01.2017 10:55 – 20.01.2017  0:09
22.01.2017  3:24 – 22.01.2017 12:45
24.01.2017 19:33 – 25.01.2017  0:43
27.01.2017  9:18 – 27.01.2017 10:37
29.01.2017  7:52 – 29.01.2017 18:10
31.01.2017 19:36 – 31.01.2017 23:46

February 2017
2.02.2017 18:50 –  3.02.2017  3:50
 5.02.2017  0:42 –  5.02.2017  6:44
 7.02.2017  0:53 –  7.02.2017  9:03
 9.02.2017  0:00 –  9.02.2017 11:41
11.02.2017  7:52 – 11.02.2017 15:52
13.02.2017 14:36 – 13.02.2017 22:43
16.02.2017  3:54 – 16.02.2017  8:41
17.02.2017 21:38 – 18.02.2017 20:52
21.02.2017  1:37 – 21.02.2017  9:08
23.02.2017  5:24 – 23.02.2017 19:17
25.02.2017 20:11 – 26.02.2017  2:24
28.02.2017  1:08 – 28.02.2017  6:52

March 2017
2.03.2017  4:18 –  2.03.2017  9:43
3.03.2017 17:20 –  4.03.2017 12:05
6.03.2017 10:22 –  6.03.2017 14:54
8.03.2017 16:59 –  8.03.2017 18:45
10.03.2017 19:05 – 11.03.2017  0:07
13.03.2017  4:36 – 13.03.2017  7:28
15.03.2017 12:05 – 15.03.2017 17:11
17.03.2017 23:56 – 18.03.2017  5:00
20.03.2017 12:37 – 20.03.2017 17:31
22.03.2017 15:20 – 23.03.2017  4:28
25.03.2017  7:56 – 25.03.2017 12:06

(UTC+3) Daylight Saving Time

27.03.2017 13:19 – 27.03.2017 17:11
29.03.2017 15:07 – 29.03.2017 18:48
31.03.2017  2:12 – 31.03.2017 19:40

April 2017
2.04.2017 17:43 –  2.04.2017 21:27
 4.04.2017 23:45 –  5.04.2017  1:13
 7.04.2017  3:16 –  7.04.2017  7:20
 9.04.2017 11:21 –  9.04.2017 15:34
11.04.2017 21:19 – 12.04.2017  1:42
14.04.2017  7:18 – 14.04.2017 13:27
16.04.2017 21:26 – 17.04.2017  2:05
19.04.2017 12:57 – 19.04.2017 13:52
21.04.2017 21:23 – 21.04.2017 22:43
24.04.2017  0:34 – 24.04.2017  3:32
26.04.2017  0:53 – 26.04.2017  4:56
28.04.2017  4:18 – 28.04.2017  4:39
30.04.2017  0:28 – 30.04.2017  4:48

May 2017
1.05.2017 23:23 –  2.05.2017  7:12
 4.05.2017  7:35 –  4.05.2017 12:47
 6.05.2017 15:42 –  6.05.2017 21:20
 9.05.2017  1:59 –  9.05.2017  8:01
11.05.2017  0:42 – 11.05.2017 19:59
14.05.2017  5:14 – 14.05.2017  8:37
16.05.2017 13:22 – 16.05.2017 20:50
19.05.2017  3:33 – 19.05.2017  6:52
21.05.2017  6:39 – 21.05.2017 13:11
23.05.2017  9:59 – 23.05.2017 15:33
24.05.2017 22:08 – 25.05.2017 15:15
27.05.2017  9:18 – 27.05.2017 14:24
29.05.2017  9:59 – 29.05.2017 15:12
31.05.2017 14:14 – 31.05.2017 19:16

June 2017
3.06.2017  0:48 –  3.06.2017  3:04
 5.06.2017 11:57 –  5.06.2017 13:46
 7.06.2017  3:35 –  8.06.2017  1:59
10.06.2017  9:20 – 10.06.2017 14:36
12.06.2017 21:45 – 13.06.2017  2:45
15.06.2017  8:40 – 15.06.2017 13:17
17.06.2017 14:33 – 17.06.2017 20:55
19.06.2017 22:42 – 20.06.2017  0:53
21.06.2017  7:26 – 22.06.2017  1:44
23.06.2017 21:45 – 24.06.2017  1:07
25.06.2017 21:44 – 26.06.2017  1:06
28.06.2017  0:12 – 28.06.2017  3:41
29.06.2017 23:34 – 30.06.2017 10:02

July 2017
2.07.2017 16:16 –  2.07.2017 19:59
 5.07.2017  4:34 –  5.07.2017  8:08
 7.07.2017 17:12 –  7.07.2017 20:45
10.07.2017  5:12 – 10.07.2017  8:35
12.07.2017 15:40 – 12.07.2017 18:51
14.07.2017 20:00 – 15.07.2017  2:52
17.07.2017  5:19 – 17.07.2017  8:04
19.07.2017  9:11 – 19.07.2017 10:31
21.07.2017  8:41 – 21.07.2017 11:09
23.07.2017  9:05 – 23.07.2017 11:34
25.07.2017 12:22 – 25.07.2017 13:32
27.07.2017  9:31 – 27.07.2017 18:37
30.07.2017  0:30 – 30.07.2017  3:23
31.07.2017  14:11 – ……………

August 2017
……………. –  1.08.2017 15:01
 4.08.2017  0:38 –  4.08.2017  3:37
 6.08.2017 12:22 –  6.08.2017 15:15
 8.08.2017 22:07 –  9.08.2017  0:56
10.08.2017 16:38 – 11.08.2017  8:22
13.08.2017 11:01 – 13.08.2017 13:40
15.08.2017  4:15 – 15.08.2017 17:06
17.08.2017 16:38 – 17.08.2017 19:13
19.08.2017 18:17 – 19.08.2017 20:55
21.08.2017 21:30 – 21.08.2017 23:25
23.08.2017 23:02 – 24.08.2017  4:04
26.08.2017  8:39 – 26.08.2017 11:53
28.08.2017 12:38 – 28.08.2017 22:47
31.08.2017  7:42 – 31.08.2017 11:18

September 2017
2.09.2017 19:30 –  2.09.2017 23:06
 5.09.2017  8:15 –  5.09.2017  8:28
 6.09.2017 23:29 –  7.09.2017 15:01
 9.09.2017 18:52 –  9.09.2017 19:23
11.09.2017  3:54 – 11.09.2017 22:29
13.09.2017 21:35 – 14.09.2017  1:12
16.09.2017  0:23 – 16.09.2017  4:09
18.09.2017  3:55 – 18.09.2017  7:52
20.09.2017  8:30 – 20.09.2017 13:06
22.09.2017 16:04 – 22.09.2017 20:40
24.09.2017 10:33 – 25.09.2017  7:01
27.09.2017 14:08 – 27.09.2017 19:24
30.09.2017  3:14 – 30.09.2017  7:40

October 2017
2.10.2017 14:13 –  2.10.2017 17:26
 4.10.2017 10:19 –  4.10.2017 23:40
 7.10.2017  1:38 –  7.10.2017  2:56
 8.10.2017 16:45 –  9.10.2017  4:44
11.10.2017  1:25 – 11.10.2017  6:38
13.10.2017  7:00 – 13.10.2017  9:41
15.10.2017  8:28 – 15.10.2017 14:19
17.10.2017 14:27 – 17.10.2017 20:35
19.10.2017 22:12 – 20.10.2017  4:41
22.10.2017 14:35 – 22.10.2017 14:57
24.10.2017 19:44 – 25.10.2017  3:12
27.10.2017  8:22 – 27.10.2017 15:59
31.07.2017 14:10 – …………….

(UTC+2)↓

29.10.2017 18:22 – 30.10.2017  1:46
31.10.2017 23:09 – ……………

November 2017
…………… – 1. 11.2017 8:44
 3.11.2017  5:03 –  3.11.2017 11:46
 5.11.2017 11:28 –  5.11.2017 12:26
 7.11.2017 12:39 –  7.11.2017 12:44
 9.11.2017  7:14 –  9.11.2017 14:29
11.11.2017 10:55 – 11.11.2017 18:41
13.11.2017 17:45 – 14.11.2017  1:26
16.11.2017  2:50 – 16.11.2017 10:19
18.11.2017 13:42 – 18.11.2017 20:59
21.11.2017  2:26 – 21.11.2017  9:14
23.11.2017 12:33 – 23.11.2017 22:14
26.11.2017  4:37 – 26.11.2017 10:04
28.11.2017 14:09 – 28.11.2017 18:30
30.11.2017 20:37 – 30.11.2017 22:38

December 2017
2.12.2017  3:53 –  2.12.2017 23:21
 4.12.2017 21:13 –  4.12.2017 22:37
 6.12.2017 19:56 –  6.12.2017 22:37
 9.12.2017  0:40 –  9.12.2017  1:09
11.12.2017  5:02 – 11.12.2017  7:01
13.12.2017 14:27 – 13.12.2017 15:59
15.12.2017  3:42 – 16.12.2017  3:07
18.12.2017 15:10 – 18.12.2017 15:33
20.12.2017 17:37 – 21.12.2017  4:29
23.12.2017 12:13 – 23.12.2017 16:42
25.12.2017  4:48 – 26.12.2017  2:27
27.12.2017 22:57 – 28.12.2017  8:23
29.12.2017 16:01 – 30.12.2017 10:31

Void of Course Moon periods 2014, 2015, 2016,  2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>