Articles

Void of Course Moon 2018
Луна без курс 2018

Void of Course Moon 2018 </br>Луна без курс 2018

2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

 Mind Void of Course Moon periods

Void of course Moon is a period when human judgment is impaired, ventures are bound to fail, business deals collapse, journeys are delayed, and historic events during such periods have an unusual impact on cultural evolution. Initiatives tend to be futile, efforts one starts up – ineffective, work one commences – unproductive, statements – misunderstood, questions – unanswered, public relations – unsuccessful. Delay decisions; postpone conclusions, put off meetings. Let the new undertakings ripe for a while so they can enjoy their growth to the full.

Avoid important initiatives during the following periods of inadequacy.

Still you can use these periods for recreation or for performing unpopular acts such that you prefer to have minimal consequences.

Съобразявайте се с периодите „луна без курс“

Периодите на Луна без курс са периоди на слаба мотивация и незаинтересованост. През тях преценката е нарушена, инициативите зациклят, а пътуванията се забавят. Начинанията, предприети по време на луна без курс, имат склонност да са напразни, усилията, които човек влага – да са безрезултатни; работата, с която се захваща – да е непродуктивна, твърденията му – да останат неразбрани, въпросите – да остават без отговор, а връзките между хората – да са неуспешни. Има тенденция плановете направени през тези периоди да не са добре обмислени, а сделките сключени тогава да се провалят.

Историческите събития, случващи се през периоди на безцелна луна, оказват необичайно въздействие върху културното развитие. Добре е през тях да не взимате важни решения, да не правите кардинални заключения и да не свиквате делови срещи. Оставете новите начинания да узреят за известно време, за да могат да бъдат пълноценни.

Времето на луна без курс е време на емоционална неадекватност. Избягвайте да поемате важни инициативи през него. И все пак можете да го използвате за мързелуване и развлечение, както и за действия, които предпочитате да имат минимални последствия за вас.

Не се колебайте да давате мнения относно това как усещате тези периоди. Особено повлияни от периодите на луна без курс са хората, родени през тях. Ако вие сте роден в такъв период, трябва да им обръщате още по-голямо внимание.

Периодите на луна без курс, показани по-долу, са в българско часово време (UTC+2/GMT+2/WET+2) и със съобразено лятно часово време (UTC+3/GMT+3/WET+3 за летния период от 3 часа на последната неделя на март до 4 часа на последната неделя на октомври).

 Void of Course Moon periods 2018
(UTC+2 with DST corrections)
(DTS = UTC+3 and spreads between the last Sunday of March and October)

 

Modern style
(shown at the graphs)
Old Septenary Style
January 2018 (UTC+2)↓
1.01.2018 1:38 – 1.01.2018 10:10

31.12.2018 14:29  –  1.01.2018 10:10

 3.01.2018 0:46 – 3.01.2018 9:22

 2.01.2018 13:07 –  3.01.2018  9:22

 5.01.2018 1:10 – 5.01.2018 10:12

 4.01.2018 20:52 –  5.01.2018 10:12

 7.01.2018 4:51 – 7.01.2018 14:14

 7.01.2018  4:51 –  7.01.2018 14:14

 9.01.2018 18:13 – 9.01.2018 22:05

 9.01.2018 18:13 –  9.01.2018 22:05

11.01.2018 16:53 – 12.01.2018 9:04

11.01.2018 16:53 – 12.01.2018  9:04

14.01.2018 10:48 – 14.01.2018 21:42  
17.01.2018 8:30 – 17.01.2018 10:32

17.01.2018  8:30 – 17.01.2018 10:32

19.01.2018 13:52 – 19.01.2018 22:26

19.01.2018 13:52 – 19.01.2018 22:26

22.01.2018 3:13 – 22.01.2018 8:27

22.01.2018  3:13 – 22.01.2018  8:27

24.01.2018 6:16 – 24.01.2018 15:39

23.01.2018 17:29 – 24.01.2018 15:39

26.01.2018 5:17 – 26.01.2018 19:40

26.01.2018  5:17 – 26.01.2018 19:40

28.01.2018 12:39 – 28.01.2018 20:57

27.01.2018 15:31 – 28.01.2018 20:57

30.01.2018 18:40 – 30.01.2018 20:53

30.01.2018 18:40 – 30.01.2018 20:53

   

February 2018

1.02.2018 12:58 – 1.02.2018 21:13

 1.02.2018  7:00 –  1.02.2018 21:13

 3.02.2018 9:07 – 3.02.2018 23:47

 3.02.2018  9:07 –  3.02.2018 23:47

 5.02.2018 20:46 – 6.02.2018 5:56

 5.02.2018 17:33 –  6.02.2018  5:56

 8.02.2018 9:16 – 8.02.2018 15:53

 8.02.2018  9:16 –  8.02.2018 15:53

10.02.2018 18:38 – 11.02.2018 4:21

10.02.2018 11:14 – 11.02.2018  4:21

13.02.2018 7:43 – 13.02.2018 17:11

13.02.2018  1:42 – 13.02.2018 17:11

15.02.2018 23:05 – 16.02.2018 4:42

15.02.2018 23:05 – 16.02.2018  4:42

18.02.2018 0:14 – 18.02.2018 14:05

18.02.2018  0:14 – 18.02.2018 14:05

20.02.2018 13:11 – 20.02.2018 21:12

19.02.2018 17:18 – 20.02.2018 21:12

22.02.2018 13:46 – 23.02.2018 2:07

22.02.2018 13:46 – 23.02.2018  2:07

24.02.2018 21:58 – 25.02.2018 5:06

24.02.2018  7:57 – 25.02.2018  5:06

26.02.2018 23:51 – 27.02.2018 6:42

26.02.2018 19:17 – 27.02.2018  6:42

28.02. 2018 23:12 –

28.02. 2018 20:36 –

   
March 2018
– 1.03.2018 7:57

–  1.03.2018  7:57

3.03.2018 1:50 – 3.03.2018 10:20

 3.03.2018  1:50 –  3.03.2018 10:20

5.03.2018 8:19 – 5.03.2018 15:23

 5.03.2018  2:01 –  5.03.2018 15:23

7.03.2018 10:55 – 8.03.2018 0:03

 7.03.2018 10:55 –  8.03.2018  0:03

10.03.2018 4:27 – 10.03.2018 11:52

10.03.2018  2:54 – 10.03.2018 11:52

12.03.2018 17:36 – 13.03.2018 0:44

12.03.2018 11:00 – 13.03.2018  0:44

15.03.2018 9:32 – 15.03.2018 12:12

15.03.2018  9:32 – 15.03.2018 12:12

17.03.2018 15:12 – 17.03.2018 20:57

17.03.2018 15:12 – 17.03.2018 20:57

19.03.2018 21:29 – 20.03.2018 3:07

19.03.2018  1:47 – 20.03.2018  3:07

21.03.2018 19:21 – 22.03.2018 7:30

21.03.2018 19:21 – 22.03.2018  7:30

24.03.2018 5:52 – 24.03.2018 10:53

23.03.2018 19:07 – 24.03.2018 10:53

(UTC+3)↓ Daylight Saving Time
26.03.2018 6:58 – 26.03.2018 11:45

26.03.2018  3:58 – 26.03.2018 14:45

28.03.2018 9:54 – 28.03.2018 14:30

28.03.2018 11:33 – 28.03.2018 17:30

30.03.2018 4:59 – 30.03.2018 17:52

30.03.2018  7:59 – 30.03.2018 20:52

   
April 2018
1.04.2018 18:29 – 1.04.2018 22:57

31.03.2018 19:45  –  2.04.2018  1:57

 3.04.2018 16:06 – 4.04.2018 6:55

 3.04.2018 19:06 –  4.04.2018  9:55

 6.04.2018 13:36 – 6.04.2018 18:01

 5.04.2018 16:31 –  6.04.2018 21:01

 9.04.2018 2:40 – 9.04.2018 6:50

 8.04.2018 17:14 –  9.04.2018  9:50

11.04.2018 14:56 – 11.04.2018 18:40

11.04.2018  5:09 – 11.04.2018 21:40

13.04.2018 11:27 – 14.04.2018 3:26

13.04.2018 14:27 – 14.04.2018  6:26

16.04.2018 5:59 – 16.04.2018 8:51

16.04.2018  4:57 – 16.04.2018 11:51

17.04.2018 22:05 – 18.04.2018 12:02

18.04.2018  1:05 – 18.04.2018 15:02

20.04.2018 12:05 – 20.04.2018 14:26

18.04.2018 23:57 – 20.04.2018 17:26

22.04.2018 14:58 – 22.04.2018 17:09

22.04.2018 15:40 – 22.04.2018 20:09

24.04.2018 18:40 – 24.04.2018 20:40

24.04.2018  6:44 – 24.04.2018 23:40

26.04.2018 9:49 – 27.04.2018 1:13

26.04.2018 12:47 – 27.04.2018  4:13

29.04.2018 5:32 – 29.04.2018 7:11

28.04.2018 20:17 – 29.04.2018 10:11

   
May 2018
1.05.2018 2:56 – 1.05.2018 15:19

 1.05.2018  5:56 –  1.05.2018 18:19

 4.05.2018 0:50 – 4.05.2018 2:06

 3.05.2018  0:58 –  4.05.2018  5:06

 6.05.2018 13:48 – 6.05.2018 14:48

 6.05.2018  9:20 –  6.05.2018 17:48

 9.05.2018 2:29 – 9.05.2018 3:11

 8.05.2018 15:50 –  9.05.2018  6:11

11.05.2018 9:02 – 11.05.2018 12:40

11.05.2018 12:02 – 11.05.2018 15:40

13.05.2018 18:05 – 13.05.2018 18:15

13.05.2018 19:31 – 13.05.2018 21:15

15.05.2018 20:30 – 15.05.2018 20:43

15.05.2018 23:30 – 15.05.2018 23:43

17.05.2018 18:18 – 17.05.2018 21:47

17.05.2018 21:18 – 18.05.2018  0:47

19.05.2018 21:14 – 19.05.2018 23:11

20.05.2018  0:14 – 20.05.2018  2:11

21.05.2018 3:30 – 22.05.2018 2:03

21.05.2018  6:30 – 22.05.2018  5:03

23.05.2018 14:55 – 24.05.2018 6:52

23.05.2018 10:10 – 24.05.2018  9:52

25.05.2018 21:04 – 26.05.2018 13:39

25.05.2018  0:28 – 26.05.2018 16:39

28.05.2018 17:25 – 28.05.2018 22:29

28.05.2018 20:25 – 29.05.2018  1:29

30.05.2018 6:26 – 31.05.2018 9:26

29.05.2018 17:20 – 31.05.2018 12:26

   
June 2018
2.06.2018 3:37 – 2.06.2018 22:06

 1.06.2018 19:57 –  3.06.2018  1:06

 4.06.2018 5:10 – 5.06.2018 10:53

 4.06.2018  8:10 –  5.06.2018 13:53

 7.06.2018 6:35 – 7.06.2018 21:26

 7.06.2018  9:35 –  8.06.2018  0:26

 9.06.2018 19:37 – 10.06.2018 4:04

 9.06.2018 22:37 – 10.06.2018  7:04

12.06.2018 3:29 – 12.06.2018 6:53

12.06.2018  6:29 – 12.06.2018  9:53

13.06.2018 19:43 – 14.06.2018 7:20

13.06.2018 22:43 – 14.06.2018 10:20

15.06.2018 16:18 – 16.06.2018 7:21

15.06.2018  9:10 – 16.06.2018 10:21

18.06.2018 3:25 – 18.06.2018 8:40

18.06.2018  6:25 – 18.06.2018 11:40

20.06.2018 10:51 – 20.06.2018 12:29

20.06.2018 13:51 – 20.06.2018 15:29

22.06.2018 1:34 – 22.06.2018 19:11

21.06.2018 23:29 – 22.06.2018 22:11

24.06.2018 14:00 – 25.06.2018 4:29

24.06.2018 17:00 – 25.06.2018  7:29

26.06.2018 12:53 – 27.06.2018 15:52

26.06.2018 11:49 – 27.06.2018 18:52

29.06.2018 8:58 – 30.06.2018 4:37

28.06.2018 22:13 – 30.06.2018  7:37

   
July 2018
1.07.2018 22:56 – 2.07.2018 17:31

 2.07.2018  1:56 –  2.07.2018 20:31

 4.07.2018 9:47 – 5.07.2018 4:50

 3.07.2018 23:21 –  5.07.2018  7:50

 7.07.2018 7:09 – 7.07.2018 12:51

 7.07.2018 10:09 –  7.07.2018 15:51

 9.07.2018 16:10 – 9.07.2018 16:58

 9.07.2018 19:10 –  9.07.2018 19:58

10.07.2018 20:00 – 11.07.2018 17:59

10.07.2018 20:24 – 11.07.2018 20:59

13.07.2018 2:48 – 13.07.2018 17:31

13.07.2018  5:48 – 13.07.2018 20:31

14.07.2018 23:12 – 15.07.2018 17:31

15.07.2018  2:12 – 15.07.2018 20:31

17.07.2018 10:49 – 17.07.2018 19:42

17.07.2018 13:49 – 17.07.2018 22:42

19.07.2018 19:52 – 20.07.2018 1:13

19.07.2018 22:52 – 20.07.2018  4:13

22.07.2018 9:18 – 22.07.2018 10:12

22.07.2018 12:18 – 22.07.2018 13:12

24.07.2018 8:22 – 24.07.2018 21:49

24.07.2018 11:22 – 25.07.2018  0:49

26.07.2018 13:41 – 27.07.2018 10:41

26.07.2018 13:03 – 27.07.2018 13:41

29.07.2018 9:25 – 29.07.2018 23:28

29.07.2018 12:25 – 30.07.2018  2:28

   
August 2018
1.08.2018 1:42 – 1.08.2018 13:54

1.08.2018 1:42 – 1.08.2018 13:54

 3.08.2018 5:52 – 3.08.2018 22:51

 3.08.2018  5:52 –  3.08.2018 22:51

 6.08.2018 2:46 – 6.08.2018 4:32

 6.08.2018  2:46 –  6.08.2018  4:32

 7.08.2018 10:54 – 8.08.2018 7:01

 7.08.2018 10:54 –  8.08.2018  7:01

 9.08.2018 14:21 – 10.08.2018 7:18

 9.08.2018  6:43 – 10.08.2018  7:18

11.08.2018 12:58 – 12.08.2018 6:59

11.08.2018 12:58 – 12.08.2018  6:59

14.08.2018 7:37 – 14.08.2018 7:57

14.08.2018  7:37 – 14.08.2018  7:57

16.08.2018 10:56 – 16.08.2018 11:54

16.08.2018 10:56 – 16.08.2018 11:54

18.08.2018 18:07 – 18.08.2018 19:45

18.08.2018 18:07 – 18.08.2018 19:45

21.08.2018 2:47 – 21.08.2018 7:00

21.08.2018  2:47 – 21.08.2018  7:00

23.08.2018 17:19 – 23.08.2018 19:56

23.08.2018 17:19 – 23.08.2018 19:56

25.08.2018 7:39 – 26.08.2018 8:32

25.08.2018  7:39 – 26.08.2018  8:32

28.08.2018 16:54 – 28.08.2018 19:35

28.08.2018 16:54 – 28.08.2018 19:35

31.08.2018 2:04 – 31.08.2018 4:30

31.08.2018  2:04 – 31.08.2018  4:30

   
September 2018
2.09.2018 8:56 – 2.09.2018 11:02

 2.09.2018  8:56 –  2.09.2018 11:02

 4.09.2018 9:37 – 4.09.2018 15:04

 4.09.2018  9:37 –  4.09.2018 15:04

 6.09.2018 15:43 – 6.09.2018 16:54

 6.09.2018 15:43 –  6.09.2018 16:54

 8.09.2018 16:31 – 8.09.2018 17:29

 8.09.2018 16:31 –  8.09.2018 17:29

10.09.2018 18:12 – 10.09.2018 18:20

10.09.2018 18:12 – 10.09.2018 18:20

12.09.2018 1:58 – 12.09.2018 21:15

10.09.2018 22:34 – 12.09.2018 21:15

14.09.2018 11:54 – 15.09.2018 3:45

14.09.2018 11:54 – 15.09.2018  3:45

17.09.2018 2:15 – 17.09.2018 14:07

17.09.2018  2:15 – 17.09.2018 14:07

19.09.2018 20:10 – 20.09.2018 2:52

19.09.2018 20:10 – 20.09.2018  2:52

21.09.2018 20:13 – 22.09.2018 15:27

21.09.2018 20:13 – 22.09.2018 15:27

24.09.2018 8:26 – 25.09.2018 2:04

24.09.2018  8:26 – 25.09.2018  2:04

26.09.2018 13:28 – 27.09.2018 10:16

25.09.2018 13:12 – 27.09.2018 10:16

29.09.2018 1:36 – 29.09.2018 16:26

29.09.2018  1:36 – 29.09.2018 16:26

30.09.2018 18:38 –

30.09.2018 18:38 –

   
October 2018
– 1.10.2018 21:00

–  1.10.2018 21:00

3.10.2018 11:33 – 4.10.2018 0:12

 3.10.2018 11:33 –  4.10.2018  0:12

5.10.2018 14:34 – 6.10.2018 2:19

 5.10.2018 14:34 –  6.10.2018  2:19

7.10.2018 17:03 – 8.10.2018 4:10

 7.10.2018 17:03 –  8.10.2018  4:10

9.10.2018 11:50 – 10.10.2018 7:09

 9.10.2018  6:47 – 10.10.2018  7:09

12.10.2018 2:12 – 12.10.2018 12:53

12.10.2018  2:12 – 12.10.2018 12:53

14.10.2018 3:58 – 14.10.2018 22:17

14.10.2018  3:58 – 14.10.2018 22:17

17.10.2018 0:49 – 17.10.2018 10:36

17.10.2018  0:49 – 17.10.2018 10:36

19.10.2018 15:27 – 19.10.2018 23:20

19.10.2018 15:27 – 19.10.2018 23:20

22.10.2018 2:47 – 22.10.2018 9:58

22.10.2018  2:47 – 22.10.2018  9:58

23.10.2018 21:18 – 24.10.2018 17:33

23.10.2018 16:58 – 24.10.2018 17:33

26.10.2018 17:49 – 26.10.2018 22:41

26.10.2018 17:49 – 26.10.2018 22:41

28.10.2018 7:37 – 29.10.2018 2:27

28.10.2018  7:37 – 29.10.2018  2:27

(UTC+2)↓
31.10.2018 4:31 – 31.10.2018 4:42

31.10.2018  4:31 – 31.10.2018  4:42

   
November 2018
2.11.2018 6:32 – 2.11.2018 7:48

 2.11.2018  6:32 –  2.11.2018  7:48

 4.11.2018 9:26 – 4.11.2018 11:01

 4.11.2018  9:26 –  4.11.2018 11:01

 6.11.2018 10:19 – 6.11.2018 15:02

 6.11.2018 10:19 –  6.11.2018 15:02

 8.11.2018 12:42 – 8.11.2018 20:59

 8.11.2018 12:42 –  8.11.2018 20:59

11.11.2018 5:35 – 11.11.2018 5:55

10.11.2018 23:59 – 11.11.2018  5:55

13.11.2018 17:13 – 13.11.2018 17:45

13.11.2018  8:32 – 13.11.2018 17:45

16.11.2018 5:58 – 16.11.2018 6:41

15.11.2018 21:05 – 16.11.2018  6:41

18.11.2018 10:04 – 18.11.2018 17:56

18.11.2018 10:04 – 18.11.2018 17:56

21.11.2018 0:46 – 21.11.2018 1:43

20.11.2018 17:45 – 21.11.2018  1:43

22.11.2018 11:59 – 23.11.2018 6:10

21.11.2018 13:54 – 23.11.2018  6:10

25.11.2018 7:31 – 25.11.2018 8:38

25.11.2018  3:03 – 25.11.2018  8:38

27.11.2018 9:22 – 27.11.2018 10:35

27.11.2018  6:16 – 27.11.2018 10:35

29.11.2018 11:47 – 29.11.2018 13:08

29.11.2018 10:17 – 29.11.2018 13:08

   
December 2018
1.12.2018 16:34 – 1.12.2018 16:49

 1.12.2018 16:34 –  1.12.2018 16:49

 3.12.2018 20:16 – 3.12.2018 21:55

 2.12.2018 10:31 –  3.12.2018 21:55

 5.12.2018 23:53 – 6.12.2018 4:49

 5.12.2018 23:53 –  6.12.2018  4:49

 8.12.2018 12:00 – 8.12.2018 14:01

 7.12.2018  9:20 –  8.12.2018 14:01

10.12.2018 23:27 – 11.12.2018 1:39

10.12.2018 22:38 – 11.12.2018  1:39

13.12.2018 12:20 – 13.12.2018 14:40

12.12.2018 19:36 – 13.12.2018 14:40

15.12.2018 13:49 – 16.12.2018 2:44

15.12.2018 13:49 – 16.12.2018  2:44

18.12.2018 9:21 – 18.12.2018 11:37

18.12.2018  4:27 – 18.12.2018 11:37

20.12.2018 2:42 – 20.12.2018 16:34

20.12.2018  2:42 – 20.12.2018 16:34

22.12.2018 16:21 – 22.12.2018 18:28

22.12.2018  7:41 – 22.12.2018 18:28

24.12.2018 16:50 – 24.12.2018 18:58

24.12.2018 10:37 – 24.12.2018 18:58

26.12.2018 17:37 – 26.12.2018 19:50

25.12.2018 23:37 – 26.12.2018 19:50

28.12.2018 18:27 – 28.12.2018 22:23

28.12.2018 18:27 – 28.12.2018 22:23

31.12.2018 0:53 – 31.12.2018 3:23

30.12.2018 12:13 – 31.12.2018  3:23

 

Void of Course Moon periods
2014, 2015, 2016, 2017, 201820192020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>