Articles

Void of Course Moon 2019
Луна без курс 2019

Void of Course Moon 2019 </br>Луна без курс 2019

2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

 Mind Void of Course Moon periods

Void of course Moon is a period when human judgment is impaired, ventures are bound to fail, business deals collapse, journeys are delayed, and historic events during such periods have an unusual impact on cultural evolution. Initiatives tend to be futile, efforts one starts up – ineffective, work one commences – unproductive, statements – misunderstood, questions – unanswered, public relations – unsuccessful. Delay decisions; postpone conclusions, put off meetings. Let the new undertakings ripe for a while so they can enjoy their growth to the full.

Avoid important initiatives during the following periods of inadequacy.

Still you can use these periods for recreation or for performing unpopular acts such that you prefer to have minimal consequences.

Съобразявайте се с периодите „луна без курс“

Периодите на Луна без курс са периоди на слаба мотивация и незаинтересованост. През тях преценката е нарушена, инициативите зациклят, а пътуванията се забавят. Начинанията, предприети по време на луна без курс, имат склонност да са напразни, усилията, които човек влага – да са безрезултатни; работата, с която се захваща – да е непродуктивна, твърденията му – да останат неразбрани, въпросите – да остават без отговор, а връзките между хората – да са неуспешни. Има тенденция плановете направени през тези периоди да не са добре обмислени, а сделките сключени тогава да се провалят.

Историческите събития, случващи се през периоди на безцелна луна, оказват необичайно въздействие върху културното развитие. Добре е през тях да не взимате важни решения, да не правите кардинални заключения и да не свиквате делови срещи. Оставете новите начинания да узреят за известно време, за да могат да бъдат пълноценни.

Времето на луна без курс е време на емоционална неадекватност. Избягвайте да поемате важни инициативи през него. И все пак можете да го използвате за мързелуване и развлечение, както и за действия, които предпочитате да имат минимални последствия за вас.

Не се колебайте да давате мнения относно това как усещате тези периоди. Особено повлияни от периодите на луна без курс са хората, родени през тях. Ако вие сте роден в такъв период, трябва да им обръщате още по-голямо внимание.

Периодите на луна без курс, показани по-долу, са в българско часово време (UTC+2/GMT+2/WET+2) и със съобразено лятно часово време (UTC+3/GMT+3/WET+3 за летния период от 3 часа на последната неделя на март до 4 часа на последната неделя на октомври).

 Void of Course Moon periods 2019
(UTC+2 with DST corrections)
(DTS = UTC+3 and spreads between the last Sunday of March and October)

Modern style
(shown at the graphs)
Old Septenary Style
January 2019 (UTC+2)↓

 2.01.2019  0:26 –  2.01.2019 10:58

2.01.2019  0:26 –  2.01.2019 10:58

 4.01.2019 19:41 –  4.01.2019 20:55

4.01.2019 19:41 –  4.01.2019 20:55

 7.01.2019  8:20 –  7.01.2019  8:46

7.01.2019  8:20 –  7.01.2019  8:46

 9.01.2019 18:53 –  9.01.2019 21:44

8.01.2019 11:44 –  9.01.2019 21:44

11.01.2019 16:25 – 12.01.2019 10:18

11.01.2019 16:25 – 12.01.2019 10:18

14.01.2019 17:56 – 14.01.2019 20:31

14.01.2019  8:45 – 14.01.2019 20:31

16.01.2019 20:34 – 17.01.2019  3:00

16.01.2019 20:34 – 17.01.2019  3:00

19.01.2019  3:32 – 19.01.2019  5:44

18.01.2019  5:10 – 19.01.2019  5:44

21.01.2019  3:50 – 21.01.2019  5:54

20.01.2019 20:56 – 21.01.2019  5:54

23.01.2019  3:19 – 23.01.2019  5:22

22.01.2019  7:11 – 23.01.2019  5:22

24.01.2019 15:50 – 25.01.2019  6:02

24.01.2019 10:27 – 25.01.2019  6:02

27.01.2019  7:21 – 27.01.2019  9:31

26.01.2019 17:03 – 27.01.2019  9:31

29.01.2019  0:39 – 29.01.2019 16:33

28.01.2019 11:46 – 29.01.2019 16:33

   

February 2019

1.02.2019  0:33 –  1.02.2019  2:47

31.01.2019 19:35-  1.02.2019  2:47

 3.02.2019 12:53 –  3.02.2019 15:03

2.02.2019 23:12 –  3.02.2019 15:03

 6.02.2019  1:59 –  6.02.2019  4:02

5.02.2019 15:49 –  6.02.2019  4:02

 8.02.2019  0:14 –  8.02.2019 16:34

7.02.2019 18:16 –  8.02.2019 16:34

11.02.2019  1:48 – 11.02.2019  3:28

10.02.2019 22:48 – 11.02.2019  3:28

13.02.2019  0:26 – 13.02.2019 11:32

13.02.2019  0:26 – 13.02.2019 11:32

15.02.2019 14:48 – 15.02.2019 16:03

15.02.2019  9:49 – 15.02.2019 16:03

17.02.2019 16:17 – 17.02.2019 17:21

16.02.2019 19:40 – 17.02.2019 17:21

19.02.2019 15:51 – 19.02.2019 16:47

19.02.2019  2:00 – 19.02.2019 16:47

21.02.2019  3:52 – 21.02.2019 16:17

21.02.2019  1:41 – 21.02.2019 16:17

23.02.2019 17:11 – 23.02.2019 17:56

23.02.2019  4:46 – 23.02.2019 17:56

25.02.2019 14:14 – 25.02.2019 23:19

25.02.2019 14:14 – 25.02.2019 23:19

28.02.2019  8:17 – 28.02.2019  8:48

28.02.2019  3:11 – 28.02.2019  8:48

   
March 2019

 2.03.2019 20:47 –  2.03.2019 21:06

2.03.2019 18:55 –  2.03.2019 21:06

 5.03.2019 10:05 –  5.03.2019 10:11

4.03.2019 18:30 –  5.03.2019 10:11

 7.03.2019 21:08 –  7.03.2019 22:27

7.03.2019 21:08 –  7.03.2019 22:27

 9.03.2019 19:14 – 10.03.2019  9:10

9.03.2019 19:14 – 10.03.2019  9:10

12.03.2019 11:31 – 12.03.2019 17:48

12.03.2019 11:31 – 12.03.2019 17:48

14.03.2019 14:30 – 14.03.2019 23:49

14.03.2019 14:30 – 14.03.2019 23:49

16.03.2019 20:03 – 17.03.2019  2:57

16.03.2019 20:03 – 17.03.2019  2:57

18.03.2019 17:19 – 19.03.2019  3:41

18.03.2019 17:19 – 19.03.2019  3:41

20.03.2019 17:22 – 21.03.2019  3:28

20.03.2019 17:22 – 21.03.2019  3:28

22.03.2019 20:10 – 23.03.2019  4:16

22.03.2019 20:10 – 23.03.2019  4:16

25.03.2019  4:24 – 25.03.2019  8:06

25.03.2019  4:24 – 25.03.2019  8:06

27.03.2019  4:37 – 27.03.2019 16:07

27.03.2019  4:37 – 27.03.2019 16:07

30.03.2019  2:05 – 30.03.2019  3:46

30.03.2019  2:05 – 30.03.2019  3:46

(UTC+3)↓ Daylight Saving Time

 
April 2019

 1.04.2019  6:02 –  1.04.2019 17:48

1.04.2019  6:02 –  1.04.2019 17:48

 3.04.2019 18:36 –  4.04.2019  5:56

3.04.2019 18:36 –  4.04.2019  5:56

 6.04.2019  5:15 –  6.04.2019 16:06

6.04.2019  5:15 –  6.04.2019 16:06

 8.04.2019 11:29 –  9.04.2019  0:15

8.04.2019  7:04 –  9.04.2019  0:15

10.04.2019 20:27 – 11.04.2019  6:31

10.04.2019 20:27 – 11.04.2019  6:31

13.04.2019  2:33 – 13.04.2019 10:50

13.04.2019  2:33 – 13.04.2019 10:50

15.04.2019  4:38 – 15.04.2019 13:14

15.04.2019  4:38 – 15.04.2019 13:14

17.04.2019  7:29 – 17.04.2019 14:22

17.04.2019  7:29 – 17.04.2019 14:22

19.04.2019 14:12 – 19.04.2019 15:40

19.04.2019 14:12 – 19.04.2019 15:40

21.04.2019  7:00 – 21.04.2019 18:59

21.04.2019  2:20 – 21.04.2019 18:59

23.04.2019 14:43 – 24.04.2019  1:50

23.04.2019 14:43 – 24.04.2019  1:50

25.04.2019 22:48 – 26.04.2019 12:27

25.04.2019 17:33 – 26.04.2019 12:27

28.04.2019 12:44 – 29.04.2019  1:11

28.04.2019 12:44 – 29.04.2019  1:11

   
May 2019

1.05.2019 0:57 –  1.05.2019 13:24

1.05.2019 0:57 –  1.05.2019 13:24

 3.05.2019 11:47 –  3.05.2019 23:18

3.05.2019 11:47 –  3.05.2019 23:18

 5.05.2019 18:10 –  6.05.2019  6:40

5.05.2019 13:22 –  6.05.2019  6:40

 8.05.2019  2:50 –  8.05.2019 12:06

8.05.2019  2:50 –  8.05.2019 12:06

10.05.2019  5:06 – 10.05.2019 16:14

10.05.2019  5:06 – 10.05.2019 16:14

12.05.2019 15:24 – 12.05.2019 19:22

12.05.2019 15:24 – 12.05.2019 19:22

14.05.2019 20:19 – 14.05.2019 21:51

14.05.2019 20:19 – 14.05.2019 21:51

16.05.2019 12:37 – 17.05.2019  0:26

16.05.2019 11:39 – 17.05.2019  0:26

19.05.2019  0:11 – 19.05.2019  4:21

19.05.2019  0:11 – 19.05.2019  4:21

20.05.2019 20:05 – 21.05.2019 10:56

20.05.2019 20:05 – 21.05.2019 10:56

23.05.2019  6:58 – 23.05.2019 20:49

23.05.2019  1:23 – 23.05.2019 20:49

25.05.2019 15:51 – 26.05.2019  9:08

25.05.2019 15:51 – 26.05.2019  9:08

28.05.2019  7:21 – 28.05.2019 21:32

28.05.2019  3:54 – 28.05.2019 21:32

30.05.2019 18:08 – 31.05.2019  7:43

30.05.2019 14:21 – 31.05.2019  7:43

   
June 2019

 2.06.2019  1:53 –  2.06.2019 14:48

1.06.2019 22:55 –  2.06.2019 14:48

 4.06.2019 18:42 –  4.06.2019 19:17

4.06.2019 18:42 –  4.06.2019 19:17

 6.06.2019 17:10 –  6.06.2019 22:16

6.06.2019 17:10 –  6.06.2019 22:16

 9.06.2019  0:23 –  9.06.2019  0:45

9.06.2019  0:23 –  9.06.2019  0:45

10.06.2019 15:01 – 11.06.2019  3:29

10.06.2019  9:42 – 11.06.2019  3:29

12.06.2019 18:15 – 13.06.2019  7:02

12.06.2019 15:57 – 13.06.2019  7:02

14.06.2019 22:46 – 15.06.2019 12:03

14.06.2019 16:21 – 15.06.2019 12:03

17.06.2019 11:31 – 17.06.2019 19:13

17.06.2019 11:31 – 17.06.2019 19:13

19.06.2019 14:19 – 20.06.2019  5:01

19.06.2019 14:19 – 20.06.2019  5:01

21.06.2019 17:02 – 22.06.2019 17:01

21.06.2019 17:02 – 22.06.2019 17:01

25.06.2019  2:10 – 25.06.2019  5:38

25.06.2019  2:10 – 25.06.2019  5:38

27.06.2019 10:51 – 27.06.2019 16:32

27.06.2019 10:51 – 27.06.2019 16:32

29.06.2019 21:38 – 30.06.2019  0:09

29.06.2019 21:38 – 30.06.2019  0:09

   
July 2019

 2.07.2019  0:48 –  2.07.2019  4:24

2.07.2019  0:48 –  2.07.2019  4:24

 3.07.2019 17:25 –  4.07.2019  6:19

3.07.2019 10:01 –  4.07.2019  6:19

 5.07.2019  9:24 –  6.07.2019  7:25

5.07.2019  9:24 –  6.07.2019  7:25

 7.07.2019 19:50 –  8.07.2019  9:07

7.07.2019 12:04 –  8.07.2019  9:07

 9.07.2019 22:35 – 10.07.2019 12:29

9.07.2019 14:22 – 10.07.2019 12:29

12.07.2019  3:28 – 12.07.2019 18:05

11.07.2019 22:33 – 12.07.2019 18:05

14.07.2019  4:30 – 15.07.2019  2:05

13.07.2019 23:11 – 15.07.2019  2:05

17.07.2019  0:38 – 17.07.2019 12:19

17.07.2019  0:38 – 17.07.2019 12:19

18.07.2019 18:53 – 20.07.2019  0:19

18.07.2019 18:53 – 20.07.2019  0:19

22.07.2019 11:34 – 22.07.2019 13:02

22.07.2019 11:34 – 22.07.2019 13:02

24.07.2019 17:48 – 25.07.2019  0:42

24.07.2019 17:48 – 25.07.2019  0:42

27.07.2019  7:28 – 27.07.2019  9:29

27.07.2019  7:28 – 27.07.2019  9:29

28.07.2019 18:24 – 29.07.2019 14:31

28.07.2019 15:45 – 29.07.2019 14:31

31.07.2019  6:32 – 31.07.2019 16:18

31.07.2019  6:32 – 31.07.2019 16:18

   
August 2019

 1.08.2019 23:48 –  2.08.2019 16:20

1.08.2019 23:48 –  2.08.2019 16:20

 4.08.2019  7:27 –  4.08.2019 16:30

4.08.2019  7:27 –  4.08.2019 16:30

 6.08.2019 10:36 –  6.08.2019 18:31

6.08.2019 10:36 –  6.08.2019 18:31

 8.08.2019 17:58 –  8.08.2019 23:35

8.08.2019 17:58 –  8.08.2019 23:35

10.08.2019 22:50 – 11.08.2019  7:50

10.08.2019 22:50 – 11.08.2019  7:50

13.08.2019  1:11 – 13.08.2019 18:35

12.08.2019 12:53 – 13.08.2019 18:35

16.08.2019  4:02 – 16.08.2019  6:49

16.08.2019  4:02 – 16.08.2019  6:49

18.08.2019  1:34 – 18.08.2019 19:33

17.08.2019 12:36 – 18.08.2019 19:33

21.08.2019  7:06 – 21.08.2019  7:37

21.08.2019  7:06 – 21.08.2019  7:37

23.08.2019  0:32 – 23.08.2019 17:34

22.08.2019 16:22 – 23.08.2019 17:34

25.08.2019  9:58 – 26.08.2019  0:05

25.08.2019  9:58 – 26.08.2019  0:05

27.08.2019 11:55 – 28.08.2019  2:53

27.08.2019  0:45 – 28.08.2019  2:53

29.08.2019  3:07 – 30.08.2019  2:57

29.08.2019  3:07 – 30.08.2019  2:57

   
September 2019

 2.09.2019 11:34 –  3.09.2019  2:35

2.09.2019  2:24 –  3.09.2019  2:35

 4.09.2019 13:58 –  5.09.2019  6:08

4.09.2019  7:31 –  5.09.2019  6:08

 6.09.2019 19:03 –  7.09.2019 13:37

6.09.2019 19:03 –  7.09.2019 13:37

 9.09.2019 11:30 – 10.09.2019  0:24

9.09.2019 11:30 – 10.09.2019  0:24

11.09.2019  8:22 – 12.09.2019 12:52

11.09.2019  8:22 – 12.09.2019 12:52

14.09.2019  7:33 – 15.09.2019  1:32

14.09.2019  7:33 – 15.09.2019  1:32

16.09.2019 19:03 – 17.09.2019 13:31

16.09.2019 10:29 – 17.09.2019 13:31

19.09.2019 16:57 – 19.09.2019 23:58

19.09.2019 16:57 – 19.09.2019 23:58

22.09.2019  5:41 – 22.09.2019  7:50

22.09.2019  5:41 – 22.09.2019  7:50

24.09.2019  1:05 – 24.09.2019 12:19

24.09.2019  1:05 – 24.09.2019 12:19

25.09.2019 19:14 – 26.09.2019 13:37

25.09.2019 19:14 – 26.09.2019 13:37

28.09.2019  6:58 – 28.09.2019 13:03

28.09.2019  6:58 – 28.09.2019 13:03

30.09.2019  5:06 – 30.09.2019 12:42

30.09.2019  5:06 – 30.09.2019 12:42

   
October 2019

 2.10.2019 12:46 –  2.10.2019 14:44

2.10.2019 12:46 –  2.10.2019 14:44

 4.10.2019 10:34 –  4.10.2019 20:43

4.10.2019 10:34 –  4.10.2019 20:43

 7.10.2019  2:25 –  7.10.2019  6:42

7.10.2019  2:25 –  7.10.2019  6:42

 8.10.2019 21:27 –  9.10.2019 19:05

8.10.2019 21:27 –  9.10.2019 19:05

11.10.2019 12:55 – 12.10.2019  7:46

11.10.2019 11:02 – 12.10.2019  7:46

14.10.2019  0:59 – 14.10.2019 19:24

14.10.2019  0:08 – 14.10.2019 19:24

16.10.2019 11:37 – 17.10.2019  5:30

16.10.2019  3:33 – 17.10.2019  5:30

19.10.2019  5:14 – 19.10.2019 13:43

19.10.2019  5:14 – 19.10.2019 13:43

21.10.2019 15:39 – 21.10.2019 19:29

21.10.2019 15:39 – 21.10.2019 19:29

23.10.2019 12:14 – 23.10.2019 22:30

23.10.2019 12:14 – 23.10.2019 22:30

25.10.2019 16:00 – 25.10.2019 23:20

25.10.2019 16:00 – 25.10.2019 23:20

(UTC+2)↓

27.10.2019 11:22 – 27.10.2019 23:29

27.10.2019 10:22 – 27.10.2019 22:29

29.10.2019 20:34 – 30.10.2019  0:58

29.10.2019 19:34 – 29.10.2019  23:58

31.10.2019 16:29 – 

31.10.2019 16:29 –

   
November 2019

–  1.11.2019  4:38

–  1.11.2019  4:38

 3.11.2019  7:46 –  3.11.2019 13:19

3.11.2019  7:46 –  3.11.2019 13:19

 5.11.2019 16:37 –  6.11.2019  1:08

5.11.2019 16:37 –  6.11.2019  1:08

 8.11.2019  3:13 –  8.11.2019 13:49

8.11.2019  3:13 –  8.11.2019 13:49

10.11.2019 16:00 – 11.11.2019  1:18

10.11.2019 16:00 – 11.11.2019  1:18

12.11.2019 17:48 – 13.11.2019 10:46

12.11.2019 15:34 – 13.11.2019 10:46

15.11.2019 13:40 – 15.11.2019 18:15

15.11.2019 13:40 – 15.11.2019 18:15

17.11.2019 22:14 – 17.11.2019 23:57

17.11.2019 22:14 – 17.11.2019 23:57

19.11.2019 23:11 – 20.11.2019  3:54

19.11.2019 23:11 – 20.11.2019  3:54

22.11.2019  5:31 – 22.11.2019  6:20

22.11.2019  5:31 – 22.11.2019  6:20

24.11.2019  4:49 – 24.11.2019  7:58

24.11.2019  4:49 – 24.11.2019  7:58

25.11.2019 19:30 – 26.11.2019 10:11

25.11.2019 12:59 – 26.11.2019 10:11

28.11.2019 12:50 – 28.11.2019 14:33

28.11.2019 12:50 – 28.11.2019 14:33

30.11.2019  5:57 – 30.11.2019 22:13

29.11.2019 23:17 – 30.11.2019 22:13

   
December 2019

 2.12.2019 14:27 –  3.12.2019  9:11

2.12.2019 14:27 –  3.12.2019  9:11

 5.12.2019 10:15 –  5.12.2019 21:44

5.12.2019 10:15 –  5.12.2019 21:44

 7.12.2019 17:01 –  8.12.2019  9:29

7.12.2019 11:05 –  8.12.2019  9:29

10.12.2019  3:13 – 10.12.2019 18:47

9.12.2019 21:54 – 10.12.2019 18:47

12.12.2019  7:12 – 13.12.2019  1:23

12.12.2019  7:12 – 13.12.2019  1:23

14.12.2019 17:57 – 15.12.2019  5:56

14.12.2019 17:57 – 15.12.2019  5:56

17.12.2019  0:10 – 17.12.2019  9:16

17.12.2019  0:10 – 17.12.2019  9:16

19.12.2019 10:07 – 19.12.2019 12:04

19.12.2019 10:07 – 19.12.2019 12:04

21.12.2019 13:45 – 21.12.2019 14:57

21.12.2019 13:45 – 21.12.2019 14:57

23.12.2019  5:27 – 23.12.2019 18:34

23.12.2019  5:27 – 23.12.2019 18:34

25.12.2019 13:18 – 25.12.2019 23:45

25.12.2019 13:18 – 25.12.2019 23:45

27.12.2019 23:03 – 28.12.2019  7:21

27.12.2019 23:03 – 28.12.2019  7:21

30.12.2019 12:24 – 30.12.2019 17:41

30.12.2019 12:24 – 30.12.2019 17:41

   

Void of Course Moon periods
2014, 2015, 2016, 2017, 201820192020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>